Cautare
, Staff

Servicii financiare |
|

Cadrul legislativ incert, creșterea costurilor de finanțare și deteriorarea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente sunt principalele riscurile asupra sectorului financiar local care îi îngrijorează pe bancheri

Cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar, este principalul risc care îi îngrijorează pe bancheri, potrivit Sondajului trimestrial privind riscurile sistemice, prima ediție, decembrie 2017, realizat de Banca Națională a României.
banca.jpg

Acesta este la un nivel ridicat, respectiv dificil de gestionat, valorile absolute fiind între 5 şi 6, iar dificultatea de gestionare a acestuia este tot ridicată.

Alte riscuri cu niveluri asemănătoare sunt, în această ordine: creşterea costului de finanțare, ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii monedei naționale cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației şi IMM; deteriorarea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe (de exemplu: creșterea economică la nivel global, modificările de ordin politic şi accentuarea tensiunilor geopolitice, sectorul bancar european) și/sau interne (de exemplu: politici fiscale prociclice, adâncirea deficitului de cont curent); inovația financiară și provocările la adresa securității cibernetice; evoluțiile din piața imobiliară rezidențială.

În plus, cel de-al șaselea risc este cel provenind din creșterea accelerată a creditării populației, care este tot unul ridicat, dar dificultatea de gestionare  a acestuia este moderată/ gestionabilă, cu valorile absolute între 3 şi 4.

Riscurile 7 și 8, care au un nivel moderat, atât ca nivel al riscului, cât și ca dificultate de gestionare, sunt: intensificarea legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public, atât datorită expunerilor directe, cât și indirecte; menținerea unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare, în condițiile unui mediu caracterizat de o disciplină la plată laxă, dar şi a existenței unui potențial de creștere sustenabilă a creditării, cu implicații negative asupra perspectivelor economice pe termen mediu şi lung.

Acest rezultat, șase riscuri ridicate și două moderate, este similar celui obținut în exercițiului anterior, septembrie 2017, iar primele trei riscuri și ultimele două riscuri sistemice s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior.

Se remarcă o creștere a impactului în cazul materializării riscurilor legate de creșterea costului finanțării și de deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente. Riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice se menține drept cel de-al patrulea risc sistemic ridicat, similar execițiului anterior și este în continuare considerat de bănci ca fiind un risc dificil de gestionat”, se menționează în Sondajul citat.

Sondajul este realizat trimestrial, în lunile ianuarie, aprilie, iulie, octombrie, de BNR, pe baza unui chestionar la care răspund cele mai mari 12 bănci din România. La nivelul lunii noiembrie 2917, acestea dețineau aproximativ 86% din activele totale ale sectorului bancar. Sondajul este adresat persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul departamentelor de administrare a riscului ale instituțiilor de credit participante.

Elaborarea unui chestionar periodic care să conţină informaţii privind evaluarea instituțiilor de credit cu privire la riscurile cu potențial sistemic este menit să asigure o mai bună înțelegere a evoluțiilor care pot avea un impact la adresa stabilității financiare. Materialul de faţă reprezintă prima diseminare a rezultatelor sondajului privind riscurile sistemice”, se precizează în sondajul citat.

Pornind de la o serie de riscuri care pot fi considerate sistemice se solicită instituțiilor de credit participante o ierarhizare a respectivelor riscuri după importanța posibilelor consecințe asupra sistemului financiar. Totodată, instituțiile de credit evaluează care este capacitatea lor de a face față consecințelor în ipoteza concretizării riscului și care este probabilitatea de apariție a riscului sistemic. De asemenea, instituțiile de credit au posibilitatea să propună riscuri care, în opinia lor, sunt sistemice. Opiniile instituțiilor de credit vizează așteptările privind următoarele 12 luni.

Metoda de agregare a răspunsurilor băncilor cu privire la cele trei elemente ale riscurilor (probabilitatea de apariție, severitatea impactului şi capacitatea de gestionare a riscului) este media ponderată, factorul de ponderare fiind cota de piață a activelor acestora. Scala folosită este de la 1 la 8, unde valoarea 1 reprezintă un risc cu o probabilitate de apariție nesemnificativă/ fără probleme în a fi gestionat, iar valoarea 8 desemnează un risc cu o probabilitate de apariție sigură/care nu poate fi gestionat.

Principalele riscuri identificate de Banca Centrală Europeană asupra sistemului financiar european sunt, în această ordine, conform celor mai recente date, din BCE – Financial Stability Review, noiembrie 2017:

  1. Riscul privind reevaluarea primei de risc pe piețele financiare internaționale risc sistemic mediu.
  2. Riscul provenind din reacțiile adverse dintre profitabilitatea scăzută a sectorului bancar și creșterea economică redusă, în contextul provocărilor structurale pentru sectorul bancar din zona euro risc sistemic mediu.
  3. Provocările la adresa sustenabilității datoriei sectorului public și privat, în contextul incertitudinii asociate cadrului politic risc sistemic mediu.
  4. Riscul privind lichiditatea în sectorul financial nebancar și posibilele implicații pentru sistemul financiar risc sistemic potențial.

Principalele riscuri identificate de către Fondul Monetar Internațional asupra stabilității financiare la nivel global sunt, în această ordine, potrivit Global Financial Stability Report, octombrie 2017:

  1. Riscul de piață și de lichiditate ridicat, neschimbat față de evaluarea anterioară (aprilie 2017)
  2. Riscurile asociate piețelor emergente ridicat, în scădere față de evaluarea anterioară pe fondul îmbunătățirii fundamentelor și condițiilor de finanțare externe (aprilie 2017)
  3. Riscuri la nivel macroeconomic ridicat, dar în scădere față de evaluarea anterioară pe fondul creșterii economice la nivel global (aprilie 2017)
  4. Riscul de credit ridicat, neschimbat față de evaluarea anterioară (aprilie 2017), deși în structură se observă o îmbunătățire pentru sectorul bancar, dar o creștere a riscului pentru sectorul companiilor și al populației.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii