FacebookTwitterLinkedIn

Potrivit documentului de poziție al industriei de cablu, iniţiativa legislativă pretinde să urmărească un aşa-zis interes social important (conform Notei de fundamentare acesta reprezentând nevoia de finanţare a posturilor private de televiziune pe fondul crizei economice care a determinat scăderea pieţei de publicitate), în condiţiile în care, în fapt, efectul său va consta în subvenţionarea activităţii unor întreprinderi private de către alte întreprinderi private, în detrimentul bugetului de stat (potrivit Propunerii legislative, taxa plătită Fondului audiovizual este o cheltuială deductibilă diminuându-se astfel baza impozabilă).

Industria prezintă zece argumente pentru care Ordonanța nu trebuie aprobată, printre care pentru faptul că instituie o taxă pentru sprijinul unor companii private, statul intervine în activitatea operatorilor economici, se realizează o clasificare a beneficiarilor după criterii bazate pe educaţie, cultură şi divertisment în vreme ce piața de televiziune se clasifică după audienţă, alocarea de fonduri către 12 radiodifuzori privaţi va duce inevitabil, la un control editorial al radiodifuzorului şi prin urmare, la cenzură.

Ordonanța aduce o ingerinţă în dreptul de proprietate al distribuitorilor de servicii de programe de televiziune prin cablu. În conformitate cu Constituţia României, această ingerinţă poate fi restrânsă numai prin lege şi numai în situaţii specifice prevăzute de textul constituţional pentru protejarea unui interes public.

De asemenea, propunerea legislativă aduce atingere libertăţii economice a operatorilor de servicii de retransmisie de programe TV, ar avea ca efect denaturarea concurenţei, prin defavorizarea acelor radiodifuzori care nu s-au declarat must-carry şi care au investit semnificativ în conţinut de calitate, asigurându-şi în acest fel audienţa necesară construirii şi menţinerii unui model de business competitiv şi profitabil.

De asemenea, propunerea se bazează pe o premisă cel puţin bizară şi contradictorie, se mai arată în documentul de poziție al industriei de distribuție TV: faptul că radiodifuzorii care deţin posturile de televiziune din topul primelor 10/12 programe TV must-carry ar fi fost afectați de criza economică globală mai mult decât alţi agenţi economici.

Reproducem în continuare mai multe argumente așa cum au fost ele formulate în documentul de poziție al industriei de distribuție de televiziun.

Iniţiatorul Propunerii legislative ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de faptul că această criză economică a afectat pe majoritatea actorilor economici, indiferent de pieţe, cu menţiunea că nu avem cunoştinţă de propuneri similare care să favorizeze operatori economici de pe alte pieţe.

„Pledând pentru cauza canalelor must-carry, Propunerea legislativă ignoră faptul că radiodifuzorii acestor canale TV se bucură – potrivit Legii audiovizualului – de libertatea deplină de a opta între a se declara sau nu libere la retransmisie, pe când distribuitorii care retransmit programele audiovizuale prin cablu nu au această libertate, ci sunt obligați pur și simplu să retransmită posturile must carry. Drept urmare, eventualele dezavantaje comerciale determinate de prezenţa în lista must-carry ar putea fi în mod suficient şi integral înlăturate prin schimbarea/îmbunătăţirea strategiei comerciale, iar nu prin apelul la „subvenţionări” în temeiul legii.”

Considerăm că sumele ce ar trebui colectate în Fondul Audiovizual ar reprezenta ajutor de stat care trebuie utilizat cu maximă prudenţă şi care necesită autorizarea Comisiei Europene, deoarece reprezintă un mecanism care poate conduce la denaturarea concurenţei. Măsura propusă nu poate fi încadrată în niciuna dintre schemele de ajutor de stat existente, tocmai pentru că nu răspunde obiectivelor urmărite prin textul Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene. Afirmaţiile din Nota de fundamentare ataşate Propunerii legislative referitoare la aplicabilitatea art. 107 alin 3 din Tratat induc în eroare, fiind imposibil de imaginat că o atare Propunere legislativă s-ar încadra în excepţia prevăzută de acest articol de la reglementările europene privind ajutorul de stat.”

„Concluzionând, considerăm că Propunerea legislativă depăşeşte atribuţiile Consiliului Naţional al Audiovizualului şi denaturează mediul concurenţial din domeniul audiovizual, favorizând o parte din posturile de televiziune. Totodată, este în contradicţie cu taxele deja plătite de operatori pentru retransmisie şi poate duce la un adevărat război pentru declararea ca şi canal must-carry a cât mai multor posturi de televiziune care să beneficieze de această taxă. Şi nu în ultimul rând, considerăm că adoptarea Propunerii legislative ar putea crea prejudicii pentru imaginea României pe plan internaţional.”

„Având în vedere această analiză, ne exprimăm opinia că o astfel de propunere nu trebuie susţinută, fiind de natură a provoca o perturbare serioasă a principiilor unei economii de piaţă funcţionale.”

Documentul este semnat de ASOCIAŢIA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE DIN ROMÂNIA (ACER) prin Adrian Neagu – Preşedinte, ORANGE ROMANIA S.A. prin Jean-François Fallacher – Director Executiv, RCS & RDS S.A. prin Serghei Bulgac – Director General și Președinte al C.A., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. prin Nikolai J.B. Beckers – Director General și UPC ROMANIA S.R.L. prin Severina Pascu – Director General.