Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Macroeconomie |
|

Bugetul de stat pe 2017 a început să fie avizat de către comisiile parlamentare

Bugetul Ministerului Economiei a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate, toate amendamentele fiind respinse, transmite Agerpres. Acesta este prima parte din bugetul de stat pe 2017 care a fost aprobată de comisiile parlamentare, procedura fiind în desfășurare pe parcursul întregii zile.
RON_Lei.jpg

Comisiile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au început vineri dezbaterile privind proiectul Legii bugetului de stat și al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, mai scrie Agerpres.

Proiectul de buget pe 2017 este construit pe o creștere economică de 5,2% în anul 2017. Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2017 reprezintă 31,2% din PIB, iar cheltuielile 34,2%. Pentru anul 2017 se estimează un nivel al deficitului bugetar (cash) de 2,96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este estimat la 2,98% din PIB.

Parlamentul urmează să dea votul final asupra celor două acte normative marți, 7 februarie, într-o ședință de plen comun care va începe la ora 10.

Ministerul Economiei are alocați 225 milioane de lei

Comisiile reunite pentru economie, industrii și servicii din Parlament au avizat vineri favorabil bugetul Ministerul Economiei pe anul 2017, cu 31 voturi pentru și 15 împotrivă, toate amendamentele prezentate fiind respinse.

Ministerul Economiei are alocată de la bugetul de stat o sumă de 225 milioane de lei pentru anul 2017, în creștere cu 23,89% comparativ cu anul trecut, conform proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Pentru cheltuielile de personal este estimată o sumă de peste 49,2 milioane lei, în urcare cu peste 10%, din care cele salariale reprezintă peste 40,17 milioane lei. Pentru bunuri și servicii este alocată o sumă de circa 18,1 milioane lei, în creștere cu 28,8% comparativ cu 2016.

Pentru deplasări, bugetul a crescut cu 30,17%, la 2,1 milioane lei, din care pentru cele din străinătate sunt alocate 842.000 lei. Pentru proiecte europene pe cadrul financiar 2014-2020, Ministerul Economiei va dispune de peste 5,19 milioane lei.

Pentru programele de conservare sau de închidere a minelor a fost alocată o sumă de 37 milioane lei, în scădere cu 38,24%.

Instituția are finanțare de la bugetul de stat în proporție de 74,44%, veniturile proprii reprezentând restul de 25,56%. Astfel, bugetul total al instituției se ridică la peste 302,2 milioane lei și este în creștere cu 62,2%, comparativ cu 2016.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 1,99 miliarde de lei

Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului au avizat, vineri, favorabil bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care va avea în 2017 o finanțare bugetară de 1,99 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a fost adoptat cu 32 de voturi pentru și 13 împotrivă.

Printre principale obiective ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se află implementarea Programului Start-Up Nation prin care se vor înființa 10.000 de start-up-uri și circa 20.000 de locuri de muncă. Programul va intra în vigoare de la 1 mai. De asemenea, prin buget vor fi alocate fonduri pentru organizarea a opt târguri interne, cu 4.000 de participanți, cu decontarea cheltuielilor, asigurarea participării României la 40 de târguri internaționale, 24 de milioane de lei, și decontarea participării la târguri pentru 500 de întreprinderi mici și mijlocii.

Ministerul beneficiază de o alocație bugetară de 765 milioane de lei, respectiv 0,093 % din PIB, mai mult cu 593 milioane de lei decât în 2016. Creditele de angajament totalizează 1,2 miliarde de lei, astfel că suma totală alocată este de 1,99 miliarde de lei — 0,24% din PIB.

Bugetul asigurărilor sociale de stat, venituri bugetare estimate la 57,087 miliarde de lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost avizat favorabil, vineri, cu 21 de voturi pentru și 6 împotrivă, de comisiile parlamentare de specialitate reunite.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2017 cu un excedent de 281,6 milioane de lei care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Pentru anul 2017, din totalul veniturilor bugetare estimate la 57,087 miliarde de lei, 75,1% urmează să se încaseze din contribuțiile pentru asigurări sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din venituri nefiscale și 24,7% subvenții primite de la bugetul de stat.

Din totalul veniturilor bugetare, 56,675 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,3%) și 411,7 milioane lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă și boli profesionale (0,7%). Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, sunt diminuate cu suma de 7,020 miliarde de lei aferentă Pilonului II de pensii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 57,3 miliarde de lei, din care 57,17 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) și 130,1 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

Ministerului Turismului, 80 de milioane de lei

Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului au avizat, vineri, favorabil bugetul Ministerului Turismului care va avea în 2017 o finanțare bugetară de 80 de milioane de lei.

Bugetul Ministerului Turismului este mai mare cu 31 de milioane de lei decât în 2016 și a fost aprobat cu 29 voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere.

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a afirmat că politica ministerului este axată pe promovare, dezvoltare și atragerea de fonduri europene. Acesta a precizat că “bugetul de promovare este de circa 5 milioane euro, aproape dublu față de anul trecut”.

În bugetul ministerului sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism în valoare de 25 milioane de lei. Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au un buget de 783.000 lei. Bugetul de cheltuieli curente crește la 75,270 milioane lei, comparativ cu 48,904 milioane lei, anul anterior. În buget sunt cuprinse fonduri de 680.000 lei pentru ‘Contribuții și cotizații la organisme internaționale’.

Prioritățile strategice pe termen mediu ale ministerului vizează dezvoltarea turismului intern și a turismului de incoming în vederea îmbunătățirii circulației turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea notorietății destinațiilor turistice din România pe piața internă și internațională, diversificarea și dezvoltarea produselor turistice românești și creșterea calității serviciilor turistice.

Ministrul Turismului are în vedere pentru 2017 creșterea încasărilor din turism ca procent în PIB până la 2% comparativ cu 2016, când încasările au reprezentat 1,8% din PIB, creșterea circulației turistice cu 10%, precum și reducerea cu 1% a migrației forței de muncă din sectorul turism. Conform programului de marketing, Ministerul Turismului are în vedere creșterea numărului înnoptărilor, într-un ritm mediu anual de 12,5% pentru turiștii străini și de 9,5% pentru turiștii români. Conform indicatorilor stabiliți, Ministerul Turismului și-a propus creșterea sumelor cheltuite/pachet turistic de către vizitatorii străini la 675 de euro, până în 2021, iar pentru turiștii români, la 270 de euro.

Sursele de finanțare pentru Ministerul Turismului sunt asigurate 100% din bugetul de stat.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are alocați aproape 11 milioane lei

Comisiile reunite pentru economie, industrii și servicii din Parlament au avizat vineri favorabil bugetul Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) cu 36 voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are alocată de la bugetul de stat o sumă de peste 10,9 milioane lei, în scădere cu 0,84% comparativ cu anul precedent.

Suma dedicată cheltuielilor de personal depășește 9,47 milioane de lei, fiind mai mare cu 3,93%, din care pe salarii merg 7,68 milioane lei, cu 2,56% mai mult.

Pentru bunuri și servicii au fost alocați aceiași bani ca și în 2016, respectiv 1,43 milioane lei. De asemenea, pentru investiții au fost destinați 70.000 lei, cu 86,5% mai puțin decât în 2016.

CNSC este un organism independent cu activitate administrativ — jurisdicțională, a cărui organizare și funcționare este reglementată de Legea nr. 101/2016, privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Consiliul Concurenței va primi în 2017 de la bugetul de stat 44 milioane de lei

Bugetul Consiliului Concurenței a primit, vineri, aviz favorabil de la comisiile reunite de specialitate din Parlament.

Consiliul Concurenței va primi în 2017 de la bugetul de stat o sumă de 44 milioane de lei, în scădere cu 4,69% față de execuția preliminată a anului trecut.

Totodată, instituția va avea în acest an și venituri proprii de 2,84 milioane de lei, cu 17,42% mai mici decât în 2016.

Potrivit proiectului de buget, Consiliul Concurenței dorește să achiziționeze în 2017 echipamente IT de ultimă generație, care vor putea asigura securitatea datelor cu conținut informațional sensibil, înlocuirea aparaturii IT și serverelor amortizate și depășite fizic și moral, achiziționarea unui soft necesar desfășurării în bune condiții a activității direcțiilor Juridic și Servicii, înlocuirea parcului auto existent la inspectoratele de concurență teritoriale, care este mult îmbătrânit, având peste 15 ani vechime, cu durata normală de funcționare depășită și care nu mai prezintă siguranță în circulație, având uzură fizică și morală avansată.

În vederea asigurării sustenabilității, pe o perioadă de minimum cinci ani de la data finalizării, a proiectelor derulate de Consiliul Concurenței, în perioada 2013 — 2015, este necesară achiziția de licențe, se mai arată în document.

Secretariatul General al Guvernului, 872 milioane lei

Comisiile reunite pentru economie, industrii și servicii din Parlament au avizat vineri favorabil bugetul Secretariatului General al Guvernului cu 33 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri.

Instituția are alocată de la bugetul de stat o sumă de peste 872,1 milioane lei, în scădere cu 2,51% comparativ cu anul precedent, din care 169,1 milioane lei pentru salarii, valoare mai mare decât anul trecut.

Pentru bunuri și servicii a fost alocat 60,4 milioane lei, cu 4,27% mai puțin decât în anul precedent. Au scăzut și banii alocați pentru deplasări, cu 2,92%, la 3,55 milioane lei.

De asemenea, instituția are prevăzute 34,5 milioane lei pentru finanțarea proiectelor europene pe cadrul financiar 2014-2020. Pentru investiții s-au alocat peste 1,58 milioane lei, cu 85,71% mai puțin decât în 2016.

Comisiile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au început vineri dezbaterile privind proiectul Legii bugetului de stat și al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 35,83 miliarde lei

Bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a fost avizat favorabil vineri de comisiile de specialitate din Parlament, cu 23 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.

Amendamentele depuse pentru proiectul bugetului Ministerului Muncii au fost respinse în comisiile de specialitate.

Ministerul Muncii are alocată de la bugetul de stat suma de 35,83 miliarde lei, în creștere cu 0,12% comparativ cu execuția preliminată pentru 2016, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Ministerul Muncii este finanțat în proporție de 99% de la bugetul de stat.

Conform proiectului de buget, cheltuielile de personal cresc cu 6,19%, la 231,78 milioane de lei.

Ministerul Energiei, 205,8 milioane de lei

Bugetul Ministerului Energiei a primit aviz favorabil de la comisiile reunite de specialitate din Parlament, cu 36 de voturi pentru, 15 împotrivă și nicio abținere.

Ministerul Energiei va primi în acest an de la bugetul de stat o sumă de 205,8 milioane de lei, cu 53% mai mică decât execuția preliminată a anului trecut, potrivit proiectului de buget pe 2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Cheltuielile de personal vor crește în acest an cu 21,86%, până la 16,5 milioane de lei, cheltuielile cu bunuri și servicii vor fi mai mari cu 9,37%, până la 6,5 milioane de lei, în timp ce subvențiile vor scădea cu 71,89%, ajungând la 86 de milioane de lei.

Bugetul de stat are o pondere de 62,43% din totalul surselor de finanțare ale ministerului în acest an, iar veniturile proprii reprezintă 37,57%.

La capitolul “Priorități strategice pe termen mediu ale ordonatorului”, în document se menționează menținerea ciclului nuclear integrat în România (managementul apei grele și exploatarea/procesarea/rafinarea uraniului), Programul privind dezvoltarea suportului tehnic național și cooperarea internațională pentru energie nucleară, precum și Planul Național de Investiții.

Totodată, în proiectul de buget se precizează faptul că Ministerul Energiei a fost autorizat să acorde un ajutor de stat pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului de 62 de milioane de lei, din care 47,2 milioane de lei s-au dat anul trecut, urmând ca restul de 14,8 milioane de lei să fie alocați în 2017.

De asemenea, suma de 200 de milioane de lei destinată închiderii a două mine de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara a rămas neutilizată la sfârșitul anului bugetar 2017 și se va utiliza în acest an cu aceeași destinație. “Suma de 200.000 mii lei (200 de milioane de lei — n.r.) se transfera în primele 5 zile lucrătoare de la aprobarea legii bugetare de către Ministerul Energiei întru-un cont de venituri ale bugetului de stat”, se arată în documentul menționat.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 510,275 milioane lei

Bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a primit aviz favorabil, vineri, din partea comisiilor reunite de specialitate din Camera Deputaților și Senat, cu majoritate de voturi.

Membrii Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, respectiv ai Comisiei Economice, Industrii și Servicii din Senat au vizat proiecția bugetară a MCSI, cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă.

Conform proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), propunerea bugetară pentru Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), în 2017, se ridică la 510,275 milioane lei, în creștere de peste 18 ori față de anul anterior, iar cea mai mare sumă va fi alocată pentru proiectele din fonduri europene și cheltuielilor de capital.

Bugetul pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2014 — 2020 se ridică la 321,504 milioane de lei, în creștere de peste 50 de ori comparativ cu execuția preliminată din 2016, iar cheltuielile de capital se ridică la 175,312 milioane de lei, echivalentul unei majorări de peste 35 de ori față de anul precedent.

Potrivit sursei citate, cheltuielile de personal pentru anul 2017 sunt programate la 8,242 milioane lei (-19,69% față de 2016), iar cele pentru bunuri și servicii la 3,088 milioane lei (+6,93%).

Sursele de finanțare și ponderea fiecărei surse în totalul finanțării pentru Ministerul Comunicațiilor sunt asigurate 100% din bugetul de stat.

ANSVSA, 666,8 milioane de lei

Bugetul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2017, în sumă de 630 de milioane de lei, a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultură reunite din Parlament.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților și cei din Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală din Senatul României au avizat bugetul ANSVSA cu 20 de voturi pentru și 6 împotrivă.

Cele două comisii au împreună 35 de membri, dintre care 24 sunt deputați și 11 senatori, dar la dezbaterile de vineri pe bugetul ANSVSA au mai rămas doar 26 de parlamentari, față de 30 de membri prezenți la avizarea bugetului Ministerului Agriculturii.

Din bugetul de stat al ANSVSA, cheltuielile de personal reprezintă 26,2 milioane de lei, cele pentru bunuri și servicii — 9,33 milioane de lei, transferuri între unități — 566,13 milioane de lei, proiecte cu finanțare din Fonduri Europene Nerambursabile — 28 de milioane de lei, iar cheltuielile de capital sunt în sumă de 317.000 lei.

Bugetul total al ANSVSA, inclusiv veniturile proprii, se ridică la 666,8 milioane de lei.

ANSVSA are pentru 2017 și o serie de proiecte pentru atragerea de fonduri europene, acestea vizând cu precădere monitorizarea, controlul și eradicarea unor boli la animale. Astfel, pentru rabie a fost depus un proiecte de 8,07 milioane de euro, din care 75% reprezintă finanțarea europeană, pentru pesta porcină clasică — 1,93 milioane de euo (50% finanțare UE), pesta porcină africană — 454.645 euro (50%), gripa aviară — 572.217 euro (50%), bluetongue — 138.281 euro (50%), Encefalopatia spongiformă transmisibilă (EST) — 2,65 milioane de euro (50%) și salmoneloze zoonotice — 857.811 euro (50%).

Sistemul veterinar de stat este organizat ca sistem piramidal, fiind reprezentat la nivel central de ANSVSA, care organizează activitatea veterinară și pentru siguranța alimentelor pe întreg teritoriul țării după o concepție unitară care să asigure apărarea sănătății animalelor, a sănătății publice și protecția mediului.

Ministerul Consultării Publice, 11,7 milioane de lei

Bugetul Ministerului Consultării Publice și Dialog Social (MCPDC) a fost avizat, vineri, favorabil de comisiile de specialitate din Parlament, cu 23 voturi pentru, 10 împotrivă și nicio abținere.

Amendamentul depus pentru bugetul Ministerului pentru Dialog Social a fost respins în comisia de specialitate.

Bugetul Ministerul Consultării Publice se cifrează la 11,7 milioane de lei, suma fiind cu 158% mai mare, comparativ cu execuția preliminată pentru 2016, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Ministerul Mediului, 471,201 milioane lei

Propunerea bugetară pentru Ministerul Mediului a fost avizată favorabil, vineri, de către comisiile de specialitate din Parlament, cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă și o abținere.

„Ministerul Mediului a fost un minister care s-a situat în centrul atenției guvernamentale și am foarte multe nemulțumiri față de trecut. Este important, însă, să privim în viitor. Una dintre problemele care trebuie rezolvate la Ministerul Mediului este legată de salarizare. În a doua parte a acestui an, prin economiile pe care le vom face, vom rezolva problema salarizării pentru cei care lucrează în Garda Națională de Mediu și în Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Sunt oameni care au salarii extrem de mici, la limita suportabilității. În actualul buget, însă, nu avem baza legislativă să prevedem aceste creșteri. Un proiect de lege poate să prevadă aceste creșteri, începând din luna iunie. În următoarele două luni, voi veni cu un proiect de lege care să prevadă majorările salariale în cadrul Gărzii de Mediu și la Agenția Națională de Protecția Mediului”, a declarat, în cadrul audierilor de la Parlament, Daniel Constantin, ministrul Mediului.

La proiectul de buget pentru Ministerul Mediului au fost depuse 10 amendamente, niciunul dintre acestea nefiind votat favorabil.

Potrivit proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Ministerul Mediului are alocat, pentru 2017, un buget de 471,201 milioane lei, în creștere cu 18,30% față de execuția preliminată din anul anterior.

În marja bugetului ministerului de resort, cuantumul cheltuielilor curente se va situa la 388,800 milioane lei (+15,05% față de 2016), din care cheltuielile de personal vor fi de 145,769 milioane lei, în creștere cu 10,41% față de anul anterior.

La capitolul Bunuri și servicii, bugetul alocat crește cu 11,16%, comparativ cu 2016, până la 105,987 milioane lei, iar cel pentru dobânzi ajunge la 2,160 milioane lei (+13,45% față de execuția preliminată din anul precedent).

În același timp, propunerea bugetară pentru capitolul ‘Proiecte din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare aferente cadrului financiar 2014 — 2020’ se ridică la 47,769 milioane lei, în creștere cu 432,23%, în comparație cu execuția preliminată din anul 2016.

De asemenea, cheltuielile de capital se ridică la valoarea de 41,401 milioane lei (+86,24%), fondul pentru deplasări externe coboară la 635.000 lei (-33,79%), iar cel de sporuri pentru condiții de muncă se ridică la 6,760 milioane lei (+7,69%).

Bugetul Ministerului Mediului este finanțat astfel: 91,04% din bugetul de stat, 1,38% fonduri externe nerambursabile și 7,58% venituri proprii.

Ministerul Apelor și Pădurilor, 347,294 milioane lei

Comisiile reunite de specialitate din Parlament au avizat, vineri, favorabil bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) pe 2017, cu o majoritate de voturi.

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, respectiv cei ai Comisiei pentru Mediu din Senat au dat aviz favorabil cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Proiectul de buget pentru Ministerul Apelor și Pădurilor a avut un număr de 23 de amendamente depuse, toate fiind respinse.

Propunerea bugetară pentru Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) se ridică, în 2017, la valoarea de 347,294 milioane lei, în creștere cu 37,71%, comparativ cu execuția preliminată din 2016 în acest domeniu, arată datele proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Conform documentului, în acest an bugetul alocat pentru proiectele din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare aferente cadrului financiar 2014 — 2020 este de 17,041 milioane de lei, iar cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se ridică la 54,346 milioane lei, în scădere cu 12,51% față de anul precedent.

Capitolul ‘Cheltuieli de capital’ va beneficia, în acest an, de un buget în cuantum de 100,904 milioane lei (+7,30%), în timp ce cheltuielile de personal vor fi de 67,051 milioane lei (+75,44%).

De asemenea, proiecția bugetară pentru ‘Bunuri și servicii’ în 2017 este preconizată la 35,271 milioane lei, în creștere cu 61,09%, în comparație cu execuția preliminată din 2016.

În plus, bugetul alocat pentru deplasările în străinătate sunt preconizate a fi în valoare de 650.000 de lei.

Sursa de finanțare pentru bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor este formată din: 94,07% bugetul de stat, 0,86% fonduri externe nerambursabile și 5,07% venituri proprii.

Ministerul Transporturilor, 13,761 miliarde de lei

Membrii comisiilor de specialitate din Camera Deputaților și Senat, reunite, au avizat favorabil vineri proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pe anul 2017, cu 14 voturi pentru și opt voturi împotrivă.

La proiectul de buget nu au fost admise amendamente, astfel încât el va ajunge în comisiile reunite pentru buget-finanțe în forma propusă de Guvern.

Parlamentarii au depus la proiectul de buget al MT un număr de 156 de amendamente, 63 de la PNL, 29 de la UDMR, 37 de la PMP, 24 de la USR, 2 de la ALDE și unul de la PSD.

Ministerul Transporturilor are prevăzut pentru anul 2017 un buget de 13,761 miliarde de lei, în creștere cu 60,33% raportat la execuția preliminată pe 2016, care a fost de 8,583 miliarde de lei.

Pentru anul 2017, limitele de cheltuieli aprobate de Guvern pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt în sumă totală de 11,28 milioane lei

Comisiile parlamentare reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au avizat, vineri, cu majoritate de voturi, bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Toate amendamentele prezentate au fost respinse. La dezbateri a fost prezent și ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a prezentat în detaliu bugetul instituției pe care o conduce.

“Pentru anul 2017, limitele de cheltuieli aprobate de Guvern pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt în sumă totală de 11.287.000 lei, din care la sursa buget de stat 10.835.247 lei”, a declarat Dan. Potrivit proiectului de buget, suma alocată MAI este cu 4,49% mai mică decât în anul precedent.

Deputatul PNL Victor Paul Dobre a declarat că partidul pe care îl reprezintă nu va vota proiectul de buget pentru că este “nerealist” și se bazează pe venituri care nu sunt realizabile.

“Bugetul este nerealist, se bazează pe venituri care în estimarea noastră nu sunt realizabile și de aceea tot ceea ce prezintă aici ministerul pleacă de la o cifră de venituri greșită care, bineînțeles, în execuția bugetară pe parcursul anului aprecierea noastră e că nu va permite realizarea obiectivelor care se propun”, a afirmat parlamentarul liberal.

Ministerul Tineretului și Sportului, 413,87 milioane lei

Comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, cu 19 voturi ”pentru” și 9 ”împotrivă”, bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

Ministrul Marius Alexandru Dunca a propus pentru 2017 un buget de 413.878.000 lei, din care buget de stat 316.348.000 lei, iar venituri proprii 115.530.000 lei.

“Pe capitolul de învățământ am alocat 62.000.000 de lei dintre care 3.000.000. de lei pentru tabere sociale și persoane cu handicap — în jur de 6.300 de beneficiari, 1.800.000 de lei pentru tabere tematice și naționale — 5.200 de beneficiari, pentru centre de tineret 750.000 (…) — vrem să ajungem la 34 de centre de tineret, 2.500.000 pentru concursuri locale și proiecte — în jur de 7.000 de beneficiari. Pentru tabere studențești, 2.000.000 de lei”, a anunțat ministrul.

Conform bugetului MTS, în 2017 Comitetul Olimpic Român primește 23.500.000 de lei, iar pentru transferurile la cluburile sportive, la Complexurile naționale, precum și pentru Institutul Național de Cercetare Sportivă și Muzeul Sportului vor fi alocate în jur de 88.500.000 de milioane lei.

Marius Alexandru Dunca a reamintit că România găzduiește în acest an competiții sportive importante precum Campionatul european de gimnastică artistică la Cluj Napoca, Campionatul european de baschet masculin sau campionatul mondial de caiac-canoe tineret și juniori.

Ministerul Afacerilor Externe, 768 de milioane de lei

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite din Parlament.

Bugetul a primit aviz în forma propusă de Guvern, niciunul dintre amendamentele propuse în timpul ședinței nefiind aprobat.

Ministerul Afacerilor Externe va primi în 2017 un buget de 768 de milioane de lei, potrivit proiectului bugetului de stat adoptat marți seara de Executiv.

Ministerul Apărării Naționale aprobat

Bugetul Ministerului Apărării Naționale a primit, vineri, aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, amendamentele propuse fiind respinse.

“În acest an estimăm peste 47% din buget cheltuieli pe înzestrare. (…) Este o sumă deosebită”, a declarat ministrul Gabriel Leș, la Comisie.

Întrebat de jurnaliști dacă este mulțumit de fondurile alocate ministerului pe care îl conduce, Leș a răspuns: “Bineînțeles, mulțumit, dar sunt foarte responsabil pentru că să ajungi să cheltui 2% din PIB nu e o chestiune foarte simplă, dar așa cum am spus-o, dacă am avea 15% din PIB acum nu ar fi prea puțin ca să putem la capabilitățile de care avem nevoie. (…) Angajamentul nostru este 2%, suntem responsabili și îl acceptăm”.

El a prezentat prioritățile MApN în materie de înzestrare.

“Vreau ca această dezvoltare a categoriilor de forță să fie unitară. Discutăm de partea de navale — rămâne opțiunea principală corvetele, respectiv modernizarea fregatelor, vânătorul de mine și alte asemenea. Discutăm de partea de terestre — TBT 8X8, 4×4, respectiv autovehicule ușoare blindate, capacitățile C4I la care țin foarte mult, mai ales că sunt capabilități care se pot face în România. Pe forțele aeriene — continuarea procesului de instruire a piloților pentru prima escadrilă și așteptăm următoarele trei avioane și bineînțeles să vedem soluția pentru a doua escadrilă, cele 20 de avioane pe care dorim să le aducem. Și aici discuțiile sunt în așa fel încât modernizarea, revitalizarea acestor aparate să se facă în România. E o primă discuție în acest moment (…) aceasta este dorința noastră”, a spus Leș.

În ceea ce privește achiziția de corvete, ministrul a susținut că acesta este, în acest moment, “programul cel mai matur”.

“Soluția este să se facă în România. Care va fi soluția cea mai bună din punct de vedere financiar, soluția care să integreze cât mai mult în industria națională din România, pentru că aici nu discutăm numai de partea de fabricare a unei astfel de tehnici, vorbim de partea de luptă. Aceea va fi cea câștigătoare”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă renunță la discuțiile angajate în prezent privind achiziția de corvete, Gabriel Leș a mai spus că autoritățile urmăresc și un transfer de tehnologie cu un centru de mentenanță.

“Nu e vorba de renunțat în acest moment. Vreau să se integreze cât mai mult aici, să se facă un transfer de tehnologie cu un centru de mentenanță aici pentru că perioada per ciclu de viață a produsului respectiv face cel puțin cât e prețul de achiziție al unui astfel de produs și pe interesul esențial, pe securitatea aprovizionării este important să fie aici”, a spus Leș.

De asemenea, în cadrul ședinței comisiilor parlamentare reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au mai fost avizate bugetele Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Pază și Protecție.

Ministerul Cercetării și Inovării, 2,2 miliarde de lei

Comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport de la Camera Deputaților și Senat au avizat, vineri, cu 13 voturi pentru și 9 împotrivă, bugetul pe anul 2017 pentru Ministerul Cercetării și Inovării.

Potrivit ministrului pentru Cercetare și Inovare, Șerban Constantin Valeca, bugetul prevede doar pentru Ministerul Cercetării 1.758.989 mii lei, iar 487.000 mii lei credite de angajament, astfel încât bugetul este în total de 2.245.989 mii lei, din care 2.235.589 mii lei pentru cercetare și 10.400 mii lei pentru capitolul de mediu.

“Dacă vorbim de toată cercetarea, adică toate programele sectoriale și Ministerul Cercetării și împreună cu creditele bugetare atunci vorbim de o creștere de 31 la sută pe total cercetare, iar numai pe minister creșterea este de la 0,21 la 0,27 la din PIB”, a afirmat ministrul Valeca.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 6,9 miliarde de lei

Capitolele aferente Fondurilor Europene din bugetul pe 2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) au fost avizate favorabil vineri de Comisiile reunite pentru afaceri europene, fără amendamente.

Avizul pozitiv a fost dat cu 16 voturi pentru și cinci abțineri.

Prezentarea sumelor dedicate din bugetul de stat cofinanțării proiectelor europene a fost făcută de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Mihaela Toader.

“În ceea ce privește componenta de fonduri europene, cea care face obiectul discuției de astăzi, noi am prevăzut sumele necesare, pe de-o parte, închiderii exercițiului financiar 2007-2013 și începerii implementării exercițiului financiar 2014-2020. Astfel, avem prevăzut în total, pentru cele două exerciții financiare, pe Titlurile 56, respectiv Titlul 58, un total de 2.861.330.000 de lei. Acesta este împărțit, cum vă spuneam, pe cele două Titluri”, a afirmat Mihaela Toader în prezentarea făcută în fața parlamentarilor din comisiile de specialitate.

Ea a adăugat că pentru “Titlul 56, cel prin intermediul căruia se vor face toate plățile pentru 2007-2013”, totalul este de “592.251.000 de lei” și “acoperă toate programele operaționale, inclusiv Mecanismul financiar norvegian și Mecanismul financiar SEE”.

“Nu sunt cheltuieli noi, sunt practic cheltuielile de închidere, respectiv fie cheltuieli neeligibile, fie cheltuieli cu titlurile de creanță care sunt în acest moment contestate în diverse instanțe de judecată și pentru care Autoritatea de Management trebuie să prevadă conform Ordonanței 64 în buget acest sume. De asemenea, sunt cheltuielile care au fost declarate neeligibile prin aplicarea OUG 14 și 15, deci cele pentru corecții financiare. Și, de asemenea, mai acoperim proiectele care se află în acest moment în diverse stadii de investigație ca urmare a suspiciunilor de neregulă. Toate aceste proiecte vor fi incluse în Declarația finală pe care statul român trebuie să o transmită către Comisia Europeană până la 31 martie 2017 și vor rămâne la dispoziție în funcție de soarta pe care o va avea fiecare proiect în parte în instanțe sau în aceste proceduri de contestare sau de suspendare”, a afirmat ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Toader a prezentat apoi datele bugetare legate de exercițiul financiar 2014-2020.

“În ceea ce privește exercițiul financiar 2014-2020, suma pe care noi am propus-o pe Titlul 58 este în valoare de 2.269.079.000 de lei și ea acoperă cofinanțarea publică și asistența tehnică. Deci, restul sumelor cele care vine de la Comisia Europeană sunt prevăzute pe formularele 25. Practic, aici acoperim toate programele operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene este Autoritate de management sau Autoritate națională. Aceste sume sunt suficiente pentru a demara contractarea și plata în anul 2017”, a mai declarat Toader.

MDRAPFE beneficiază în 2017 de un buget în sumă totală de 6.909.011.000 de lei, în scădere cu—16,89% față de 2016. Cheltuielile curente sunt cifrate la 6.801.811.000 de lei, mai mici cu 16,82%.

MDRAPFE este finanțat în procent de 96,31% de la bugetul de stat, cu 2,63% din fonduri externe nerambursabile și cu 1,06% din venituri proprii.

Ministerul Educației Naționale, 8,243 miliarde de lei

Comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport de la Camera Deputaților și Senat au avizat, vineri, cu 19 voturi “pentru” și 10 “împotrivă”, bugetul pe anul 2017 pentru Ministerul Educației Naționale.

Suma alocată acestui minister este de 8,243 miliarde de lei, dintre care trei miliarde de lei reprezintă venituri proprii.

“Este evident că ne dorim cu toții ca Educația, ca domeniu prioritar, să fie foarte bine finanțată. Vrem 6% din PIB. Eu cred că chiar și 6% din PIB ar fi insuficient ca să rezolvăm toate problemele care sunt în sistemul de învățământ din România. Sigur, așa cum arată bugetul în momentul de față, grija noastră, a Ministerului Educației Naționale, este să gospodărim acești bani foarte bine și banii să ajungă către aceste probleme care ard, nu mai necesită nicio amânare”, a afirmat ministrul Educației, Pavel Năstase.

Serviciul Român de Informații, propunerile de cheltuieli sunt de 1,7 miliarde de lei

Proiectul legii bugetului de stat pentru acest an pentru Serviciul Român de Informații a fost avizat, vineri, în unanimitate, în forma adoptată de Guvern, de Comisia parlamentară de control al SRI, a anunțat președintele comisiei, Adrian Țuțuianu.

“În ședința de astăzi, membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI au analizat proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017. (…) Comisia a avizat favorabil, în unanimitate, proiectul bugetului de stat pentru SRI pe anul 2017 fără amendamente, urmând ca pe parcursul exercițiului bugetar comisia să monitorizeze și să controleze modul de utilizare a banului public de către Serviciu și, în funcție de îndeplinirea obiectivelor asumate de instituție, precum și de evoluția indicatorilor macroeconomici, urmând să întreprindă demersurile legale pentru eventuala suplimentare a bugetului la rectificările bugetare. SRI a solicitat un buget de 2.304,66 milioane de lei ,(…) din care cea mai mare parte o reprezintă, peste 98%, bugetul de stat, o cotă de 0,35 milioane de lei fonduri externe nerambursabile și 2,80 milioane lei venituri proprii”, a precizat Țuțuianu.

Există o diminuare cu 9,4% față de execuția bugetară a anului trecut, respectiv o scădere de 0,04 %, de la 0,25 % la 0,21 % din PIB prognozat în proiectul legii bugetului de stat.

“Față de execuția bugetului SRI în anul 2016, care a fost de 1.883,14 milioane lei, propunerile de finanțare ale instituției pentru anul 2017 cu încadrare în limitele de cheltuieli aprobate Serviciului sunt de 1.706 milioane lei, respectiv 382,51 milioane euro”, a spus președintele Comisiei SRI.

El a menționat că sunt în derulare mai multe proiecte cu finanțare europeană, două dintre acestea fiind aprobate prin hotărâre de guvern — construirea noului sediu al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și contribuția națională pentru proiectul Multinational Cyber Defence. O parte importantă a bugetului este destinată și asistenței sociale.

La ședința comisiei au fost prezenți reprezentanți ai conducerii SRI.

ICR are repartizați 35.000 mii lei

Bugetul Institutului Cultural Român (ICR) pentru anul 2017 a fost avizat favorabil vineri de Comisiile de cultură ale Parlamentului, cu 14 voturi ”pentru” și unul ”împotrivă”.

Potrivit proiectului de buget, ICR are repartizat 35.000 mii lei, în creștere cu 0,09% față de anul 2016.

Președintele ICR, Radu Boroianu, a atras atenția că, în condițiile acestui buget, o serie de proiecte multianuale propuse de ICR, precum cele privind manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri, Centenarului Primului Răzbi Mondial, ori cel consacrat EUROPALIA vor fi dificil de finalizat.

În proiectul de Buget al ICR se menționează că pentru cheltuielile de personal sunt alocate 9.796 mii lei, în plus cu 17,91% față de 2016, cheltuielilor curente revenindu-le 34.850 mii lei, cu 0,48% mai mult decât în 2016.

Estimările bugetelor ICR pentru anii următori sunt: 36.694 mii lei pentru anul 2018 și 36.923 mii lei pentru anul 2019.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 5 miliarde lei

Bugetul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe 2017, în sumă de 5,076 milioane lei, a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor reunite ale Parlamentului pentru egalitatea de șanse.

Din bugetul de stat al CNCD, cheltuielile de personal reprezintă 3,927 milioane lei, iar cele pentru bunuri și servicii — 885.000 lei, potrivit proiectului bugetului de stat adoptat de Executiv.

“Avem o limită acordată de Ministerul de Finanțe de 5,076 milioane lei, care ne-ar asigura salariile undeva pe nouă-zece luni, dar aceasta este o practică curentă, prin rectificarea bugetară ulterior se completează. Nu este un buget care să permită o funcționare rezonabilă a instituției, raportat la sarcinile pe care le avem și care în acest an se vor extinde”, a declarat președintele CNCD, Asztalos Csaba.

CNCD este finanțat de la bugetul de stat (97,17%) și din fonduri externe nerambursabile (2,83%).

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 19,2 milioane de lei

Comisiile de specialitate ale Parlamentului au dat vineri aviz favorabil proiectului de buget al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în forma propusă de Guvern.

Acestui minister i-a fost alocat pentru anul 2017 un buget de 19.202 mii lei, în creștere cu 37,55% față de 2016. Cheltuielilor curente le revin 18.280 mii lei, cheltuielilor de personal — 6.000 mii lei, iar pentru Bunuri și servicii — 1.408 mii lei.

Parlamentarii din Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a Camerei Deputaților și din Comisia românilor de pretutindeni a Senatului au acordat 12 voturi pentru și 8 împotrivă.

“Bugetul propus este structurat pe trei linii de finanțare: păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești, unde încercăm să alocăm o sumă 6.350.000 de lei din totalul bugetului pentru programe, urmează consolidarea structurilor organizatorice ale românilor din afara granițelor, cu o sumă alocată de 1.150.000 lei, și susținerea proceselor de integrare și apărare a drepturilor românilor din afara granițelor, cu o sumă de 500.000 de lei”, a spus ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac.

Ea a precizat că proiectele prioritare pe care le propun sunt limba română, educație și comunicare, menite să unească cele două comunități de români din afara granițelor — “cea istorică și cea emergentă”.

Păstîrnac a subliniat că ministerul pe care îl conduce își propune să sprijine mass-media în limba română în comunitățile istorice, cât și în noile comunități.

Toate amendamentele propuse de parlamentari au fost respinse, dar ministrul Păstîrnac a subliniat că acestea coincid și cu preocupările ministerului.

AEP, SGG și MF – avize pozitive în Comisiile reunite de administrație

Comisiile parlamentare pentru administrație publică au dat, vineri, aviz favorabil bugetelor Autorității Electorale Permanente, Secretariatului General al Guvernului și Ministerului de Finanțe.

Toate cele trei instituții au primit avizul favorabil cu majoritate de voturi.

La Autoritatea Electorală Permanentă, propunerea de buget pe anul 2017 este în total de 129.188 mii lei. Secretariatul General al Guvernului are un buget propus pentru acest an în valoare totală de 878.639 mii lei. La Ministerul de Finanțe, propunerea bugetară pe anul în curs este de 3.259.813 mii lei.

Ministerului Justiției, 3,17 miliarde de lei

Comisiile juridice și pentru constituționalitate din Parlament au dat vineri aviz favorabil bugetului Ministerului Justiției pe anul 2017 și au adoptat, de asemenea, câteva amendamente propuse de parlamentarii PNL.

Ministrul Justiției, Florin Iordache, a precizat că prioritatea ministerului la investiții pe acest an este de a construi un cartier al Justiției.

“La lista de investiții avem niște priorități și în acest an vom finaliza anumite tribunale și judecătorii, iar în ceea ce privește Administrația Națională a Penitenciarelor, de asemenea, avem o creștere față de anul trecut. Aici am vizat construcția a două noi penitenciare, modernizarea celor actuale, avem o creștere a indemnizației pentru hrană cu 50%. Prioritatea ministerului este aceea de a construi acel cartier pentru Justiție. Din păcate, s-a pierdut un an. A fost un memorandum semnat de vechea conducere a ministerului, prin acel memorandum pe care noi l-am preluat, din fericire, avem și sumele necesare pentru construire. Ne-am întâlnit ieri cu Banca Mondială”, a declarat Iordache în ședința comisiilor reunite.

El a adăugat, de asemenea, că în acel cartier se vor muta Înalta Curte de Casație și Justiție dar și CSM, două instituții care în acest moment își desfășoară activitatea “în condiții improprii”.

Cele trei comisii de specialitate au adoptat patru amendamente propuse de liberali, amendamente care trebuie susținute și pentru care trebuie indicată sursa de finanțare în Comisiile de buget. Dacă vor fi adoptate și de Comisiile de buget, atunci pot fi puse în aplicare.

Prin aceste amendamente, PNL își propune să rezolve o parte din problemele din penitenciare. Astfel, s-a propus suplimentarea sumelor prevăzute pentru cheltuieli de personal cu 60.000 de lei în vederea finanțării a 500 de posturi din schema de personal a serviciilor de probațiune. S-a propus de asemenea suplimentarea 36.000 de lei a capitolului bunuri și servicii în vederea dublării alocației de hrană, suplimentarea cu 30.000 de lei a bugetului pentru construirea de noi spații de detenție și suplimentarea cu 20 de milioane de lei a bugetului Ministerului Justiției pentru implementarea sistemului cu brățări electronice. Pentru toate cele patru amendamente s-a indicat ca și sursă de finanțare anexa 3/65 a Ministerului Finanțelor de la capitolul acțiuni generale.

Bugetul total al Ministerului Justiției propus pentru anul 2017 este de 3.176.621 mii lei, în creștere cu 4,12 % față de anul 2016.

Ministerul Sănătății, 7,87 miliarde de lei

Comisiile parlamentare pentru sănătate și familie au avizat, vineri, cu 17 voturi “pentru”, opt “împotrivă” și două abțineri, bugetul sănătății pe 2017, fără să admită amendamente.

Potrivit ministrului Florian Bodog, bugetul Ministerului Sănătății pe 2017 are “creșteri semnificative” față de anii precedenți la anumite capitole.

“Avem în vedere aplicarea întregului program de guvernare. Vă asigur că bugetul este astfel construit încât să atingem toate dezideratele. În centrul interesului Ministerului Sănătății se află pacientul. Ne dorim un sistem de sănătate performant. Îmi doresc să nu am crize în sănătate în mandatul meu, indiferent dacă va fi scurt sau lung”, a spus Bodog.

El a precizat, în privința dotărilor cu aparatură, că potrivit procedurilor toate solicitările de la unitățile spitalicești, indiferent dacă sunt din structura ministerului sau a administrațiilor locale, vor intra într-o comisie care le va evalua și va face o prioritizare.

Bodog a menționat totodată că în programul de guvernare este prevăzută reabilitarea spitalelor județene, “care se face pe o altă linie de finanțare decât bugetul de stat”.

“Avem alocare de echipamente de performanță și acest lucru se va face cu împrumut de la Banca Mondială, care se cifrează la 200 milioane de euro. Până în acest moment, cu toate că au trecut câțiva ani, au fost trași doar cinci milioane de euro. În 18 februarie se deschid ofertele pentru primul lot de aparate de anestezie, de care vor beneficia 46 de orașe. Aceste aparate de anestezie sunt aparate de anestezie standard și de înaltă performanță”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Bodog, în programul de guvernare este prevăzută construirea a opt spitale regionale și a unuia republican.

“Pentru primele trei spitale nu sunt prevăzute sume în buget, dar există un împrumut cu Banca Europeană de Investiții”, a adăugat el.

El a menționat că din împrumutul nerambursabil cu Banca Europeană de Investiții se pregătesc documentația de aplicație și studiile de fezabilitate pentru aceste trei spitale din Iași, Cluj și Craiova.

“În contractul pe care îl avem cu BEI, cel mai pesimist termen pentru finalizarea documentației este de 10 luni, însă noi continuăm discuțiile pentru a urgenta”, a susținut ministrul.

Bugetul Ministerului Sănătății este în sumă de 7.871.466.000 lei.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Radu Țibichi, a precizat, la rândul său, că bugetul instituției pentru anul 2017 are o creștere de 10% față de anul trecut, fiind de 28,8 miliarde lei.

“Casa Națională de Asigurări de Sănătate administrează bugetul fondului național unic de asigurări de sănătate pentru un număr de 17,5 milioane de asigurați și având o ofertă de servicii de peste 28.000 de furnizori, în creștere de la an la an. Bugetul de venituri și cheltuieli al fondului național unic a fost construit și a fost fundamentat pentru anul 2017 cu o creștere de aproximativ 10% atât la capitolul de venituri, cât și la capitolul de cheltuieli. Această creștere a avut în vedere un echilibru în asigurarea funcționării sistemului, comparativ cu aportul de venituri din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate plătite de asigurați”, a spus Țibichi.

Membrii comisiilor au analizat 89 de amendamente, care, în final, au fost respinse.

Camera Deputaților: Plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, adoptate

Camera Deputaților a adoptat, vineri, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal — bugetar pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010.

Proiectul de lege prevede că plafoanele pentru soldul bugetului general consolidat și pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în produsul intern brut, sunt obligatorii pentru anii 2017 și 2018. Plafonul propus pentru datoria guvernamentala, conform metodologiei Uniunii Europene este obligatoriu pentru anul 2017. De asemenea, pentru anul 2017 au fost stabilite și plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unități/subdiviziuni, menționează raportul comisiei de buget, finanțe.

Proiectul a fost adoptat anterior de Senat. Camera Deputaților este for decizional.

Ministerul Culturii, 766,177 milioane lei

Comisiile de cultură ale Parlamentului au avizat vineri favorabil proiectul de buget pe 2017 al Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu un amendament referitor la restaurarea Castelului Rhedey din Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș.

S-au înregistrat 14 voturi ”pentru” și două ”împotrivă”.

Amendamentul, formulat de nouă parlamentari UDMR, care prevede alocarea unei sume de 450 de mii de lei Castelului Rhedey, a fost votat cu 10 voturi ”pentru” și 9 ”împotrivă”.

Potrivit proiectului legii bugetului de stat, Ministerului Culturii i-a fost alocată pentru anul 2017 suma totală de 766,177 milioane lei, în creștere cu 51,16% față de anul precedent.

Ministrul Culturii și Identității Naționale, Ionuț Vulpescu, a evidențiat câteva dintre prioritățile bugetare ale instituției, amintind o serie de proiecte precum refacerea sălii Omnia, destinată Centrului Național al Dansului, alocarea a 28 de milioane de lei pentru finanțarea Festivalului Internațional “George Enescu”, ca și a 481,968 milioane de lei pentru activitatea curentă și de capital desfășurată de instituțiile subordonate ministerului cu dublă finanțare — muzee, instituții de spectacole și concerte, centre de cultură, dar și alocarea a 89,629 milioane lei pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe rambursabile, precum și a celor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

“În premieră, am creat un fond, care a existat pe hârtie până acum, în vederea executării dreptului de preempțiune în cazul bunurilor de patrimoniu mobil și imobil. Am ținut foarte mult să avem și statul să nu mai stea pasiv atunci când este notificat și când poate să-și exercite dreptul de preempțiune”, a spus Vulpescu.

El și-a exprimat speranța ca finanțarea altor câtorva programe să se regăsească în rectificarea din vară. “Am această promisiune, un angajament pe care noi ni l-am asumat și eu sunt optimist că bugetul va crește chiar și în acest an”, a arătat ministrul Culturii.

Potrivit proiectului legii bugetului de stat, pentru Ministerul Culturii la capitolul cheltuieli curente sunt prevăzuți 750,253 milioane lei, în plus cu 48,30%, iar la cheltuielile de personal 21,289 milioane lei, mai mult cu 38,65%.

Estimările bugetelor Ministerului Culturii pentru anii următori sunt: 709,147 milioane lei pentru anul 2018; 635,232 milioane lei pentru anul 2019 și 667,478 milioane lei pentru 2020.

Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost alocați pentru anul acesta 20,078 de milioane de lei, până în 2020 suma rămânând aceeași.

Academia Română, 397,216 milioane de lei

Comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport ale Parlamentului au avizat favorabil vineri, cu 17 voturi ”pentru”, 6 ”împotrivă” și o abținere, bugetul Academiei Române.

Parlamentarii au acceptat o creștere a bugetului Academiei cu 131,216 milioane de lei, față de suma propusă, astfel încât bugetul total aprobat al instituției a fost de 397,216 milioane de lei.

De asemenea, Comisiile de specialitate au avizat favorabil, cu 18 voturi ”pentru” și 8 ”împotrivă”, bugetul Academiei Oamenilor de Știință din România, în sumă de 7.164.000 de lei.

A fost, de asemenea, avizată și creșterea cu 400.000 de lei a acestui buget, cu condiția ca AOSR să transmită în scris un amendament prin care să solicite această suplimentare.

Agerpres, 19,4 milioane lei

Comisiile reunite de cultură ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe 2017, cu 14 voturi “pentru” și unul “împotrivă”.

Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a atras atenția că bugetul de personal este mai mic cu 11,4%.

“Din păcate, avem o problemă în ceea ce privește bugetul de personal, care este mai mic cu 11,4% decât execuția de la decembrie 2016. Am primit, totuși, asigurări de la Ministerul de Finanțe că la rectificarea bugetară situația va fi reglată. În consecință, alte comentarii cu privire la buget nu avem. Cu bunurile și serviciile ne încadrăm în ce am realizat anul trecut. Singura problemă este aceasta de personal, pe care, repet, sper să o putem rezolva la rectificare. Nu a fost cazul până acum niciodată ca AGERPRES să rămână fără bani de salarii neanunțat, ca să zic așa. Deci, avem încredere că se va rezolva”, a declarat Giboi.

Potrivit proiectului legii bugetului de stat, AGERPRES are alocat pentru 2017 un buget total în cuantum de 19,4 milioane lei (în descreștere cu 4,83% față de execuția preliminară din anul 2016). Pentru cheltuieli curente este alocată suma de 18,775 milioane lei (-4,53%), din care cheltuieli de personal 13,312 milioane lei (-11,43%), bunuri și servicii 5,445 milioane lei (+17,91%). Pentru cheltuieli de capital suma alocată scade cu 13,07% față de 2016.

Din bugetul de stat, AGERPRES are alocată o sumă de 16,4 milioane lei (cu 9,47% mai mică față de cea de anul trecut). Pentru cheltuielile curente sunt prevăzute 16,375 milioane lei (-9,48%), din care 13,312 milioane lei cheltuieli de personal, 3,045 milioane lei pentru bunuri și servicii (+0,07%), 25.000 lei cheltuieli de capital (la fel ca anul trecut) etc.

Bugetele SRR, SRTV și CNA, avizate favorabil de Comisiile parlamentare de cultură

Comisiile de cultură reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, proiectele de buget pe anul 2017 ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR), Societății Române de Televiziune (SRTV) și al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Proiectul de buget al SRR pe 2017 a fost votat cu 16 voturi “pentru” și 2 “împotrivă”, al SRTV cu 15 voturi “pentru”, în timp ce proiectul de buget al CNA a fost votat cu 14 voturi “pentru” și unul împotrivă”.

SRR are alocată suma de 383.000 mii lei pentru cheltuieli curente (în creștere cu 98,61% față de 2016), din care pentru titlul Bunuri și servicii 13.730 mii lei (—91,69%), iar pentru titlul Alte transferuri are alocați 369.270 mii lei.

SRTv are alocată pentru cheltuieli curente suma de 950.000 mii lei (+687,83% față de 2016), din care pentru titlul Bunuri și servicii 5.713 mii lei (-94,95%), iar pentru titlul Alte transferuri suma de 944.287 mii lei.

Bugetul propus pentru CNA în 2017 este de 9.548 mii lei, același cu cel din 2016. Pentru cheltuieli curente este alocată suma de 9.323 mii lei (+0,01%), din care cheltuieli de personal 8.128 mii lei, iar Bunuri și servicii 1.183 mii lei (+0,08%). Pentru cheltuielile de capital, suma alocată scade cu 0,44% față de 2016.

Președintele SRR a subliniat că instituția pe care o conduce își va desfășura activitatea în anul 2017 la confluența a trei legi: Legea 500 a finanțelor publice, Legea 41 privind organizarea SRR și Legea bugetului de stat.

“Se finanța din taxă, lucrurile s-au schimbat, nu este bine. Este extrem de important ca în execuția bugetară a lui 2017 și în continuare să rămână foarte limpede pentru toată lumea că pilotul după care funcționează acest serviciu public este Legea 41. (…) Este foarte important pentru noi să avem garanția că putem continua proiectele începute și care și-au demonstrat succesul utilitatea și audiența nu doar pe radio, ci și în off air. (…) În proiectul de buget pentru radio sunt mai importante vorbele decât cifrele. Cele care explică și fac precizări vizavi de cine guvernează ce act normativ guvernează acest serviciu public(…). Nu banii sunt importanți în momentul acesta. Radioul public este performant și eficient și ne vom descurca chiar dacă bugetul a scăzut”, a spus Miculescu.

 

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii