FacebookTwitterLinkedIn

Conform sursei citate, a fost abordat un demers de cercetare privind evoluția salariilor din sectorul bugetar, precum și cel privat.

Un demers de cercetare care a abordat o temă conexă pieței muncii s-a referit la legătura dintre evoluția salariilor din sectorul bugetar și cea a salariilor din sectorul privat. Evaluarea intensității acestei legături este relevantă din perspectiva influențelor inflaționiste, dar și a evaluării poziției competitive a economiei, în contextul în care majorarea salariilor în sectorul public are potențialul de a se răsfrânge la nivelul veniturilor care prevalează în sistemul privat (influența cunoscută sub numele de efect de demonstrație), independent de evoluția productivității muncii”, afirmă BNR.

De asemenea, Banca Centrală susține că majorările salariale ce au avut loc în anul 2015 au exercitat influențe inflaționiste, concomitent cu deteriorarea competitivității prin preț.

„Testele econometrice au relevat existența unei relații pe termen lung semnificative statistic între nivelul de remunerare din industrie și salariul mediu din sectorul bugetar. Astfel, în termeni cantitativi, o creștere cu 10% a veniturilor angajaților din mediul bugetar conduce la o accelerare cu 3,5 puncte procentuale a dinamicii salariale din industrie, în decurs de un an. Astfel, majorările salariale din sistemul public care au avut loc pe parcursul anului 2015 au exercitat influențe în sens inflaționist, concomitent cu deteriorarea competitivității prin preț. Rezultatele acestei cercetări au fost prezentate în caseta intitulată «Efectul de demonstrație — în ce măsură creșterile salariale din sectorul bugetar influențează dinamica salarială în industrie?», inclusă în Raportul asupra inflației din luna februarie 2016”, a precizat Banca Națională a României.