FacebookTwitterLinkedIn

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iulie 2015 cu 1,3% (-1,1% în termeni reali) faţă de luna iunie 2015, până la nivelul de circa 212 miliarde lei.

Creditul în lei a crescut cu 0,9% (1,1 %în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 3,2% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,8%).

La 31 iulie 2015, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 0,7 % (+1,0% în termeni reali) faţă de 31 iulie 2014, pe seama majorării cu 13,4% a componentei în lei (15,4% în termeni reali) şi a diminuării cu 11,2% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 10,9%).

Creditul guvernamental s-a diminuat în luna iulie 2015 cu 2,6% faţă de luna iunie 2015, până la 85 miliarde lei. La 31 iulie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 8,1% (10,0% în termeni reali) faţă de 31 iulie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna iulie 2015 cu 0,7% faţă de luna iunie 2015, până la nivelul de peste 229 miliarde  lei.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,2%, până la 88 miliarde lei. La 31 iulie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,1% (9,9% în termeni reali) faţă de 31 iulie 2014.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 3,2%, până la circa 61 miliarde lei. La 31 iulie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 7,2% (9,0% în termeni reali) faţă de 31 iulie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,2%, până la nivelul de peste 79 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,7%, până la 17 miliarde euro).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 5,6% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,9%);

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,4 % (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 6,7 %), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 4,0% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 4,3%).

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare, BNR precizează că  dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.