FacebookTwitterLinkedIn

Finanțarea bancară a înregistrat un avans marginal, dar rămâne una din sursele de finanțare puțin utilizate de companii, un procent de 17% dintre companii preferând această formă de finanțare. Apelarea la fonduri europene este nesemnificativă, 98% dintre companii declarând că nu au avut experiența cu acest tip de finanțare”, se subliniază în sondajul BNR, pentru care au răspuns 10.500 de companii, în decembrie 2016, pentru perioada aprilie-septembrie 2016.

În plus, majoritatea companiilor respondente intenționează să își reducă gradul de îndatorare bancară. Astfel, 59% dintre ele nu ar lua un credit în lei și 65% nu ar accesa un credit în euro, indiferent de nivelul ratelor de dobândă. Proporțiile sunt ușor mai ridicate comparativ cu semestrul precedent (57% și, respectiv, 62%, în perioada octombrie 2015 — martie 2016).

Un număr important de firme declară că nu au solicitat finanțare de la instituțiile de credit și IFN în perioada aprilie-septembrie 2016 (79%), similar exercițiului anterior. Totuși, majoritatea firmelor care au indicat apelarea la resurse financiare de acest tip afirmă că au obținut suma totală solicitată (85%, cu 4 puncte procentuale mai mult față de situația înregistrată în semestrul precedent)”, se precizează în sondajul BNR.

Dintre firmele care au aplicat pentru credite și au primit sumele solicitate în totalitate, corporațiile au avut, și în acest exercițiu de raportare, ponderi semnificativ mai ridicate comparativ cu IMM-urile: 41% pentru corporații, față de 14% pentru IMM. Firmele preconizează că această situație se va menține și în perioada următoare, octombrie 2016 — martie 2017.

Referitor la accesul la finanțare, procentul firmelor pentru care acesta reprezintă o problemă presantă s-a majorat marginal raportat la perioada anterioară (16% dintre firme). „Analizând doar companiile care au încercat să acceseze un credit în perioada aprilie-septembrie 2016, o proporție ușor mai redusă a acestora a identificat accesul la finanțare ca fiind o problemă presantă (17%, față de 18% în exercițiul anterior)”, se mai arată în sondajul BNR.

În ceea ce privește dificultățile majore întâmpinate de firme în accesarea finanțării de la bănci și/sau IFN în perioada aprilie-septembrie 2016, pe primele locuri s-au situat nivelul prea ridicat al dobânzilor și comisioanelor, cerințele privind valoarea sau tipul garanției și birocrația.

De asemenea, în perioada analizată, cele mai presante probleme cu care se confruntau firmele erau, în continuare, fiscalitatea ridicată, impredictibilitatea mediului fiscal și concurența. „În cadrul sondajului, s-a remarcat, de asemenea, creșterea ponderii companiilor care consideră disponibilitatea forței de muncă o problemă presantă comparativ cu raportarea anterioară”, se menționează în sondajul citat.