FacebookTwitterLinkedIn

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 6,7 milioane lei, până la 107,528 miliarde de lei. La 30 septembrie 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei erau cu 10,8% (8,8%, în termeni reali) mai ridicate comparativ cu nivelul de la 30 septembrie 2016.

Depozitele în lei ale companiilor (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,3%, până la 86,52 miliarde de lei. La 30 septembrie 2017, depozitele în lei ale companiilor s-au majorat cu 12% (10,1%, în termeni reali), faţă de 30 septembrie 2016.

Depozitele în valută au crescut cu 9,6%, în primele nouă luni

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi companiilor, exprimate în lei, au crescut cu 1,3%, până la nivelul de 92,33 miliardede  lei. Exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,1%, până la ușor peste 20 de miliarde de euro.

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 9,6%. Exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,1%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 11,3%. Exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,7%.

Depozitele în valută ale companiilor, exprimate în lei s-au majorat cu 6,2%. Exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor companiilor au crescut cu 2,8%.

BNR: La nouă luni, creditul guvernamental a crescut cu 9,4%, față de 7,3% cel neguvernamental

Creditul guvernamental a crescut într-un ritm mai alert decât cel neguvernamental, în primele opt luni dar rămâne de 2,4 ori sub nivelul celui de-al doilea, reiese din datele Băncii Naționale a României (BNR).