FacebookTwitterLinkedIn

Datoria externă pe termen lung, respectiv față de entitățile din străinătate, a însumat 69,116 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016, cu 2% sub cea de la 31 decembrie 2015, însă reprezentând 74,7% din total.

În schimb, datoria externă pe termen scurt la 31 decembrie 2016 era cu 17,8% peste cea de la 31 decembrie 2015, până la nivelul de 23,416 miliarde de euro, respectiv 25,3% din total. Datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală reprezintă soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plăţile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni.

În structură, datoria publică a crescut cu 927 milioane euro, fiind de 32,239 miliarde de euro, incluzând împrumuturile externe contractate direct de Finanțe şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi – calculate la valoarea de piaţă. Soldul datoriei externe publice este calculat la cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă).

În același timp, datoria negarantată public s-a redus cu 1,95 miliarde de euro, până la 35,622 miliarde de euro, iar datoria autorităţii monetare s-a redus cu 302 milioane euro, fiind de 1,255 miliarde de euro.

De asemenea, rata serviciului datoriei externe pe termen lung, respectiv raportul între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii, a fost 25,2%, anul trecut, comparativ cu 38,5%, în anul anterior.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2016 a fost de 90,1%, în scădere de la 97,9%, cât era la 31 decembrie 2015.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii  la 31 decembrie 2016 a fost de 6,4 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2015, fiind calculat ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur), la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.

Contul curent al balanţei de plăţi pentru anul trecut a înregistrat un deficit de 4,118 miliarde de euro, comparativ cu 1,943 miliarde de euro, în anul anterior, debitul ajungând de 81,7 miliarde de euro.

În structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1,5 miliarde de euro, respectiv cu 1,087 miliarde de euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 345 milioane euro, iar balanța serviciilor un excedent mai mare cu 762 milioane euro.

În plus, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4,081 miliarde de euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3,899 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 182 milioane euro.