FacebookTwitterLinkedIn

Evoluția pozitivă s-a făcut atât pe fondul majorării activului financiar (9,5%), cât și în urma creșterii activului imobiliar (5,9%).

Averea românilor a rămas sub cea acumulată în 2008, când a fost de aproximativ 2.090 de miliarde de lei, respectiv cu 17% mai mult decât nivelul din iunie 2016 – iunie 2017.

În prezent, cea mai mare pondere din avere este reprezenată de activele imobiliare, care însumează aproximativ 1.330 de miliarde de lei, reprezentând 77% din total.

Totuși, nivelul activelor nefinanciare a suferit o ajustare importantă, comparativ cu valorile prezentate în rapoartele anterioare, ca urmare a unei reestimări a prețului locuințelor, potrivit raportului citat. Ponderea activelor imobiliare s-a redus cu 15%, în perioada iunie 2016 – iunie 2017, la 77%, față de 91%, la finele anului 2008.

În ultimii zece ani, cea mai mică avere au avut românii în 2011, când era de aproximativ 1.260 de miliarde de lei, din care 85% erau activele imobiliare. Acest nivel era aproape de cel de 1.200 de miliarde de lei din 2006, din care 84% era ponderea activelor imobiliare.

Deși România se clasează printre țările europene cu cele mai mari rate de deținere a unei locuințe, calitate bunurilor imobiliare este mult sub media europeană: gospodăriile din România au cea mai mare rată de supraaglomerare și cea mai mare proporție a populației ce nu are o locuinţă la un standard sanitar de bază (de exemplu, nu au WC interior). Calitatea scăzută a locuirii creează presiune pentru dezvoltarea de locuințe noi, creând presiuni adiționale pentru îndatorarea populație”, se subliniază în „Raportul asupra stabilității financiare”.

BNR recomandă creditele cu dobândă fixă, pe fondul creșterii riscului de supraîndatorarea a populației

La nivel activului financiar, care sunt de aproximativ 590 de miliarde de lei, raportul menționează o accentuare a tendinței de diversificare a plasamentelor populaţiei în perioada analizată. Astfel, creşteri importante au înregistrat activele cu ponderi încă reduse, respectiv pensii (+30%), acțiuni cotate (+24%) și titluri (+23%).

În schimb, acțiunile necotate sunt singurul tip de activ financiar a cărui valoare s-a diminuat, în perioada de referință (-19%).

În pofida unei dinamici pozitive notabile, ponderea titlurilor se află încă la un nivel foarte redus în activul financiar (1,3%). Există astfel spaţiu de creştere a expunerilor populaţiei faţă de sectorul guvernamental prin achiziţionarea de titluri de stat”, se estimează în raportul citat.

BNR a identificat un singur risc sistemic ridicat la adresa stabilității financiare a României – creșterea ratei dobânzii. Problema demografică poate amplifica mult orice risc

Evoluțiile la nivelul bilanțului populației indică o consolidare a situației favorabile înregistrate de la data Raportului anterior, cel din mai 2017, datorită creșterii venitului disponibil.

În perioada ianuarie-septembrie a anului 2017, poziția de creditor net a sectorului populaţiei față de sectorul bancar s-a menținut la un nivel adecvat, de 41,7 miliarde lei. Se observă continuarea evoluției pozitive a poziției de creditor net în valută, în contextul diminuării creditului acordat de bănci în monedă străină. În perioada ianuarie 2017 – septembrie 2017, poziția netă de creditor în valută a populației a crescut cu 7,9 miliarde lei, în timp ce, componenta în lei s-a redus cu circa 8,4 miliarde lei”, se detaliază în „Raportul asupra stabilității financiare”.

Gospodăriile continuă să se bazeze preponderent pe economisirea bancară, care reprezintă aproximativ 30% din activul financiar total la iunie 2017. Aceasta sa menținut pe o tendință pozitivă, dar și-a diminuat ritmul de creștere, cel mai probabil în contextul intensificării consumului, se explică în raportul citat.

Voinea (BNR): Creșterea economică peste potențial ascunde un deficit structural mai mare pe cash

Depozitele s-au majorat în termeni anuali cu 8,7%, în iunie 2017, comparativ cu o creștere de 12,7%, în decembrie 2016.

Capacitatea de economisire a populației este totuși redusă în România. Majoritatea deponenţilor (83% dintre deponenţi, conform datelor la sfârşitul anului 2016) aveau economii sub formă de depozite bancare de sub 2.200 de euro”, se detaliază în „Raportul asupra stabilității financiare”.