FacebookTwitterLinkedIn

S-a arătat că rata anuală a inflației, care a crescut în august la -0,2 la sută, a fost în linie cu previziunile BNR, după ce în luna precedentă scăzuse la -0,78 la sută, de la -0,7 la sută, în iunie.

“Nivelul său continuă să fie afectat de efectele tranzitorii ale reducerii cotei standard a TVA de la 24 la 20 la sută, în absența cărora acesta ar fi crescut la 1,2 la sută, de la 0,68 la sută în iunie.”, se arată în comunicatul emis de BNR.

Cât privește evoluția recentă a economiei, membrii Consiliului au evidențiat ritmul peste așteptări atins de creșterea economică în trimestrul II, de 6 la sută în termeni anuali, ceea ce indică o creștere mai amplă a excedentului de cerere agregată, inclusiv în perspectivă apropiată.

“Determinantul major al accelerării creșterii economice a continuat să-l constituie cererea de consum, stimulată de majorarea veniturilor populației, de măsurile fiscale implementate și de condițiile financiare favorabile. O evoluție pozitivă s-a considerat a fi creșterea aportului formării brute de capital fix la dinamica PIB, îndeosebi pe seama investițiilor din sectorul privat”, potrivit BNR.

De asemenea, intensificarea activității economice a fost însoțită de avansul alert al efectivului salariaților din economie și de scăderea ratei șomajului BIM până la minimul perioadei postcriză, sugerând continuarea tensionării condiţiilor pe piaţa muncii. S-a observat că ritmul anual de creștere a câștigului salarial mediu net pe economie s-a accelerat în intervalul aprilie-iulie, datorită creșterii dinamicii din sectorul privat; aceasta a depăşit pragul de 10 la sută pentru prima dată în perioada postcriză, evoluție atribuibilă doar parțial majorării în luna mai a salariului minim brut pe economie.

Cât privește politica monetară, consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută; totodată acesta a mai decis în unanimitate menținerea la +/- 1,50 puncte procentuale a coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilitățile permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară, continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar, precum şi menţinerea nivelului actual al ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituțiilor de credit.

În plus, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 10 la sută de la 12 la sută începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016. Măsura vizează continuarea armonizării mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele și practicile în materie ale Băncii Centrale Europene și ale principalelor bănci centrale din statele membre ale Uniunii Europene.