FacebookTwitterLinkedIn

Toate băncile centrale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) își exprimă angajamentul ferm de a sprijini și promova aderarea la Codul global de conduită pe piața valutară”, se scrie într-un comunicat de presă al BNR.

SEBC include BCE (Banca Centrală Europeană) și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda euro.

Astăzi, șapte dintre băncile centrale din SEBC, inclusiv BNR, au emis simultan Declarații de angajament la Cod. Alte 15 bănci centrale membre ale SEBC au emis asemenea declarații în luna noiembrie 2017, iar restul băncilor centrale din SEBC vor adera, până cel târziu în luna mai 2018.

„Prin emiterea acestor declarații, băncile centrale respective, membre ale SEBC, se angajează să adere la principiile Codului, atunci când acționează în calitate de participanți pe piața valutară și să își alinieze practicile și procedurile interne la principiile Codului. Prin aceste Declaraţii de angajament se evidențiază importanța principiilor Codului în promovarea integrității și funcționării eficiente a pieței valutare interbancare. Pentru îndeplinirea obiectivului Codului, băncile centrale membre ale SEBC încurajează, de asemenea, toți participanții pe piața valutară să adere la Cod”, se mai subliniază în documentul de presă al Băncii Centrale a României.

Celelalte bănci centrale membre ale SEBC care au emis astăzi Declaraţii de angajament sunt din: Cehia (Česká národní banka), Spania (Banco de España), Cipru (Central Bank of Cyprus), Austria (Oesterreichische Nationalbank), Polonia (Narodowy Bank Polski) și Anglia (Bank of England).

Declarația de angajament la FX Global Code a BNR este următoarea:

Banca Naţională a României („Instituția”) a analizat documentul FX Global Code („Codul”) și a luat la cunoștință cu privire la faptul că acesta conține un set de principii general recunoscute drept bune practici în ceea ce privește activitatea desfășurată pe piața valutară. Instituția confirmă faptul că acționează în calitate de Participant la piață, așa cum este definit de Cod și se angajează să desfăşoare activitățile pe piaţa valutară cu respectarea principiilor Codului. În acest scop, Instituția a adoptat măsurile corespunzătoare, bazate pe dimensiunea și complexitatea activităților proprii, precum și pe natura angajamentului său, în ceea ce privește piața valutară, în vederea alinierii activităților sale cu principiile Codului.