FacebookTwitterLinkedIn

Împrumuturile acordate de BEI, în 2016, în România s-au ridicat la 1,036 miliarde de euro.

Volumul total cumulat al împrumuturilor acordate de BEI se ridică la 11,7 miliarde de euro de la începutul activităţilor băncii din România, în 1990.

Operaţiunile de creditare din România ale BEI sunt prezente în toate sectoarele importante ale economiei, de la infrastructura de bază în domeniul transporturilor, comunicaţiilor, energiei şi mediului până la sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul instituţiilor financiare naţionale şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere”, se scrie într-un comunicat de presă al băncii.

760 de milioane de euro pentru a cofinanţa proiecte prioritare de infrastructură

Anul trecut, BEI a acordat, în țara noastră, 760 de milioane de euro pentru a cofinanţa proiecte prioritare de infrastructură, cu un cost total al investiţiei de circa 12,2 miliarde de euro.

Din aceste investiții, 360 de milioane de euro au fost pentru investiţiile orientate asupra creșterii economice în perioada de programare a UE 2014-2020 în cadrul programelor operaţionale care vizează competitivitatea, capitalul uman şi infrastructura de mari dimensiuni. Acest împrumut susţine Acordul de parteneriat al României cu UE pentru perioada de programare 2014-2020, axat pe investiţii în următoarele domenii: energie, mediu, cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), ocuparea forței de muncă , educaţie şi facilități sociale.

Alte 300 de milioane de euro au fost acordate pentru a sprijini proiecte prioritare în sectorul mediului din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare din România, în perioada de programare a UE 2014-2020. Acest împrumut sprijină proiectele relevante pentru conformitatea cu principalele directive UE din sectoarele apă şi gestionarea deşeurilor municipale solide, contribuind la realizarea obiectivelor privind politicile climatice şi protecţia mediului şi totodată la dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

De asemenea, banca a lansat un împrumut de 100 de milioane de euro pentru un program regional privind sectorul apei din Romania, destinat finanţării proiectelor promovate de societăţile regionale de apă. Aceasta este prima operaţiune publică susţinută de FEIS din România.

Împrumuturi în valoare de 305 milioane euro prin intermediul a şapte instituţii de finanţare partenere

BEI şi-a menţinut sprijinul pentru investiţiile privind eficiența energetică în centrele urbane, oferind autorităţilor locale din sectoarele 2, 4 şi 6 ale municipiului Bucureşti finanţare în valoare totală de 57 de milioane de euro.

Generând economii de circa 50% în ceea ce priveşte consumul energetic al clădirilor vizate, aceste proiecte contribuie la reducerea semnificativă a emisiilor şi poluării, cu beneficii pentru mediu şi pentru nivelul de trai al locuitorilor din Bucureşti”, se precizează în comunicatul BEI.

În 2016, banca a acordat împrumuturi în valoare de 305 milioane euro prin intermediul a şapte instituţii de finanţare partenere ale BEI, facilitând în continuare accesul IMM-urilor şi al autorităţilor locale din România la finanţare BEI, aceasta atingând un nivel de aproape două miliarde euro de la începutul operaţiunilor băncii din România în 1990.

„Banca îşi menţine strategia de a susţine IMM-urile şi întreprinderile de dimensiune intermediară europene prin linii de credit, oferind investitorilor finanţare pe termen mediu şi lung la costuri accesibile. Ca parte a acestui efort, BEI şi-a lărgit sfera finanţării (incluzând o gamă mai largă de active ce pot fi finanţate, respectiv investiţii intangibile şi fond de rulment) şi a stabilit reguli pentru un transfer mai transparent al avantajului financiar către beneficiarii finali”, se mai scrie în comunicatul BEI.

Sprijin consultativ

În 2016, banca UE a semnat acorduri de servicii de consultanţă pentru proiecte în valoare de circa 19 milioane de euro cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) şi, respectiv, Ministerul Fondurilor Europene. Primul acord de servicii oferă consultanţă pentru ANAP în vederea instituirii unei strategii naţionale privind achiziţiile publice, care face parte din condiţiile fundamentale stabilite de UE pentru perioada de programare 2014-2020. Cel de-al doilea acord va sprijini implementarea proiectelor în cadrul Programului Operațional UE Infrastructură Mare (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Naţională de Căi Ferate şi beneficiarii din sectorul apei şi al deşeurilor, în cea mai mare parte societăţi regionale de exploatare).

În cadrul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, care face parte din Planul de investiţii pentru Europa, BEI a semnat un acord de servicii de consultanţă în valoare de 1,5 milioane de euro cu Ministerul Sănătății din România pentru a facilita pregătirea proiectului de construcţie a trei spitale regionale la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova.

Noile spitale propuse fac parte din Strategia Națională de Sănătate din România şi din Programul Operațional Regional pentru perioada 2014-2020. Acestea fac parte din reţeaua strategică de opt spitale regionale menite să asigure acoperire naţională cuprinzătoare în materie de servicii medicale integrate şi îngrijire de calitate superioară pentru pacienţi care necesită tratament urgent.