FacebookTwitterLinkedIn

„Ca urmare a achiziției comunicate pieței prin raportul curent TLV din 04.04.2018, Banca Transilvania S.A. informează investitorii cu privire la faptul că va iniția o ofertă de achiziționare a participațiilor minoritare din Bancpost SA. Oferta de preluare vizează achiziționarea a 25.146.694 de acțiuni din capitalul social Bancpost SA, ceea ce constituie 0,85325% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Prețul oferit pentru o acțiune este de 0,2848 lei (prețul plătit de BT către Eurobank Group), iar oferta de preluare este valabilă în perioada cuprinsă între 25/04/2018 și 29/06/2018, pentru orice acționar Bancpost interesat”, se scrie într-un anunț al BT, publicat pe Bursa de Valori București (BVB).

Pachetul preluat de BT din Bancpost este de 99,14675%, reprezentând peste 2,92 miliarde de acțiuni la o valoare totală de 178,67 de milioane de euro (832,19 de milioane de lei). 

Pe parcursul desfășurării procesului de achiziție, precum și ulterior, Banca Transilvania a primit multiple solicitări din partea acționarilor Bancpost privind posibilă cesiune a acțiunilor deținute de către aceștia către instituția de credit. Banca Transilvania a decis să ofere tuturor acționarilor Bancpost oportunitatea de a încheia un acord de cesiune a acțiunilor cu BT. (…) Această ofertă nu este obligatorie, orice acționar Bancpost putând opta pentru încheierea acordului de cesiune doar în măsură în care dorește acest lucru”, se subliniază într-un anunț al BT pentru acționarii Banspost. 

Contravaloarea acțiunilor Bancpost va fi achitată în termen de 10 zile lucrătoare de la dată înregistrării documentației necesare, la registratură Băncii Transilvania.

Acționarii participanți sunt singurii obligați la plata oricăror obligații fiscale sau de altă natură stabilite în sarcina acestora în urmă acceptării ofertei, obligații ce le revin în calitate de Cedenți”, se mai scrie în anunțul BT. 

Banca Transilvania a finalizat preluarea Bancpost, ERB Retail Services IFN și ERB Leasing IFN. Valoarea tranzacției: 226 de milioane de euro și un credit subordonat de 80 de milioane de euro

Banca Transilvania a devenit proprietarul al pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN și ERB Leasing IFN, începând cu 3 aprilie. Odată cu finalizarea tranzacției dintre Eurobank Group și BT a început integrarea acestor entități în Grupul Financiar Banca Transilvania.

Acordul inițial a fost semnat în data de 24 noiembrie, iar până la mijlocul lunii martie, BT a primit toate acordurile pentru a prelua Bancpost.

Banca Transilvania le propune acționarilor o emisiune de obligațiuni în valoare de 350 de milioane de euro

Cu 13,8% cotă de piață, Banca Transilvania este a două banca din România, la active de 59,3 miliarde de lei, fiind prima instituție bancară care a fost listată la BVB. BT are peste 2,2 milioane de clienți, circa 7.000 de angajați și aproape 500 de sedii.

Bancpost este pe locul 9 în topul băncilor, are aproape 3% din piață, peste 1 milion de clienți și 147 de sedii.

Primele șase bănci din România au obținut 80% din profitul întregului sistem, în 2017

Astfel, cumulat, noua bancă poate ajunge pe primul loc, la finele acestui an, depășind BCR, care anul trecut a avut o cotă de piață de 15,77%, la active de 67,5 miliarde de lei. BCR a anunțat că activele i-au crescut până la 70,94 de miliarde de lei (16,59% din piață), dar, de obicei, BNR calculează activele BCR cu 5-5,5% mai puțin decât anunță aceasta.

A început fuziunea: Banca Transilvania intenționează să facă o conversie a creditelor în franci elvețieni pentru 3.000 de clienți ai Bancpost

BT are un capitalul social format din peste 4,34 miliarde de acţiuni, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală, iar capitalizarea acesteia este în prezent de 11,48 miliarde de lei.

Profitul net al BT din 2017 a fost cu 3,46% mai mic față de rezultatul din anul anterior, până la 1,186 de miliarde de lei, dar a însemnat a doua cea mai profitabilă bancă din țara noastră.

Recent, BT a anunțat, că le va propune acționarilor, la Adunarea din mai, o emisiune de obligațiuni, în valoare de maximum 350 de milioane de euro.