FacebookTwitterLinkedIn

Perioada de subscriere este 21-26 iunie 2018, potrivit Deciziei de aprobare ASF nr. 751 din data de 20 iunie 2018.

Obligațiunile de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în euro, vor avea o dobândă de EURIBOR 6M + 3,75% pe an, scadente în 2028.

Numărul maxim de obligațiuni este de 2.850, cu o valoare nominală de 100.000 de euro, prețul de subscriere fiind de 100% din valoarea nominală.

Aceste obligațiuni vor fi disponibile spre subscriere prin intermediul unor plasamente private adresate Investitorilor Eligibili.

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi făcute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de Investitori Eligibili. Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii («Legea privind Valorile Mobiliare»). Obligațiunile nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite”, se scrie în anunțul BT.

De asemenea, reprezentanții băncii au avertiat că viza de aprobare aplicată pe Prospect nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile încheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare.

Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Prospectului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia”, se mai subliniază în anunțul BT.