Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Servicii financiare |
|

Avocații Radu și Asociații SPRL, în colaborare cu EY România, obțin o soluție de referință la CJUE în materia dreptului nerezidenților de a obține rambursarea TVA

Echipa de avocați a Radu și Asociații SPRL condusă de Emanuel Băncilă (foto), în colaborare cu departamentul de taxe indirecte al EY România, condus de Jean Marc Cambien, a asistat cu succes SMS group GmbH în procedurile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în materia dreptului nerezidenților de a obține rambursarea TVA.
Emanuel Bancila-Partener

Soluția instanței europene a fost dată în cauza C-441/16.

Cele două companii au obținut invalidarea practicii eronate a organelor fiscale române de a condiționa rambursarea TVA, achitată pentru un import de bunuri, de dovedirea „circuitului ulterior” al acestora. 

Speța, aflată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privește o cerere de rambursare a TVA formulată de societatea nerezidentă SMS group GmbH, în urma unui import de bunuri în Romania. La momentul importului, contractul prin care au fost achiziționate bunurile nu era executat. Având în vedere acestă situație, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a respins solicitarea de rambursare a TVA achitată cu ocazia importului. Direcția a motivat că societatea nerezidentă nu a prezentat documente justificative din care să reiasă circuitul ulterior al bunurilor importate și beneficiarul lor final.

În aceste condiții, la solicitarea avocaților Radu și Asociații SPRL, ÎCCJ a considerat oportună sesizarea CJUE, în vederea clarificării măsurii în care soluția adoptată de către organele fiscale încalcă dispozițiile dreptului european, prin raportare la Articolele 2-5 din Directiva a 8-a de TVA, coroborate cu articolul 17 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din Directiva a 6-a de TVA.

În urma analizei efectuate, CJUE a concluzionat că:

A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării – coroborată cu articolul 170 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune ca un stat membru să refuze unei persoane impozabile, care nu este stabilită pe teritoriul său, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importul de bunuri întro situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care, la momentul importului, executarea contractului în cadrul căruia persoana impozabilă a cumpărat și a importat aceste bunuri era suspendată, operațiunea pentru care acestea urmau să fie utilizate nu sa mai realizat, iar persoana impozabilă nu a făcut dovada circuitului ulterior al acestora.”

Această soluție este cu atât mai importantă, cu cât raționamentul Curții nu ar trebui limitat la cazuri ce implică nerezidenți, ci ar trebui privit ca având o valoare de principiu. Nu rareori întâlnim în practică situații în care organele fiscale condiționează rambursarea TVA de elemente și aspecte ulterioare achiziției, astfel încât dezlegarea dată de Curte în această cauză va servi în mod direct și, sperăm noi, efectiv, în interpretarea corectă a legislației europene în materia TVA”, a declarat Emanuel Băncilă, partener în cadrul Radu și Asociații SPRL și coordonator al departamentului de controverse și litigii fiscale al EY România.

Din echipa implicată în acest proiect au mai făcut parte Călin Stan și Magdalena Visalon, avocați specializați în litigii fiscale, precum și Jean-Marc Cambien, partener coordonator al departamentului de impozite indirecte în cadrul EY România, și Nina Sava, consultant fiscal specializat în probleme de TVA. În prezent, practica de dispute și litigii fiscale a Radu și Asociații SPRL numără 17 avocați dedicați exclusiv litigiilor fiscale.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii