Cautare
, Contributor

Cariere |
|

Au șefii dreptul să citească emailurile angajaților?

email_legislatie.jpg
Dacă în ceea ce priveşte supravegherea video a salariaţilor există o legislație clară, monitorizarea comunicaţiilor electronice ale salariaţilor este insuficient reglementată. Cum pot fi evitate abuzurile în astfel de cazuri?

„Există o falsă percepţie în rândul angajatorilor cu privire la limitele de monitorizare a angajaţilor. Acordarea unor facilităţi salariaţilor, precum folosirea echipamentelor electronice şi acces la mediul online, nu dă dreptul angajatorului de a le supraveghea activitatea în mod necondiţionat. Chiar dacă folosesc facilităţile oferite de angajator, salariaţii au dreptul la respectarea vieţii private şi a secretului corespondenţei”, a declarat Ana Maria Plăcintescu, Partner Muşat & Asociaţii şi coordonatoarea practicii de Dreptul Muncii.

,,Trebuie înţeles faptul că există viaţă privată şi în perioada în care salariatul se află la locul de muncă. Angajatorul nu se poate prevala de folosirea bunurilor firmei sau de nevoia de a măsura timpul alocat efectiv de salariat în interes personal pentru a monitoriza comunicaţiile electronice ale salariaţilor”, a mai spus Ana Maria Plăcintescu.

La nivelul Uniunii Europene nu există o reglementară cu privire la monitorizarea salariaţilor la locul de muncă. Totuşi, problematica a fost analizată de Grupul de Lucru pentru Protecţia Datelor Personale (organ consultativ european independent pe probleme de protecţia datelor personale ) şi detaliată în „Documentul de lucru asupra supravegherii comunicaţiilor electronice la locul de muncă”.

Potrivit acestuia “lucrătorii nu îşi abandonează dreptul lor la viaţa privată şi la protecţia datelor lor cu caracter personal în fiecare dimineaţă atunci când ajung la locul de muncă. Aceştia au dreptul la o aşteptare legitimă a unui anumit grad de viaţă privată la locul de muncă[…]. Acest drept trebuie contrabalansat cu celelalte drepturi legitime şi aşteptări ale angajatorului, în special dreptul angajatorului de a-şi conduce activitatea eficient şi de a se proteja de daunele pe care le-ar putea produce angajaţii. Aceste drepturi ar putea constitui motive legitime pentru a justifica măsuri adecvate pentru a limita dreptul salariaţilor la viaţa privată”.

Soluția: reglementarea legislativă

„Este necesară o reglementare legislativă referitoare la monitorizarea salariaţilor care să prevadă când şi în ce condiţii este permisă monitorizarea la locul de muncă, având în vedere că, pe de o parte trebuie găsit un echilibru între dreptul angajatului la viaţa privată şi dreptul angajatorului de a-şi conduce în mod eficient activitatea şi de a se proteja de prejudiciile produse de angajaţi, iar pe de altă parte, imixtiunea în viaţa privată sau încălcarea secretului corespondenţei sunt sancţionate de lege”, spune Ilenei Lucian, partner Muşat & Asociaţii.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii