FacebookTwitterLinkedIn

Evoluția se datorează creșterii cu 24,4% a primelor brute subscrise, până la valoarea de 533,4 milioane de euro.

Rezultatele financiare cumulează afacerile celor trei companii pe care VIG le deţine în România – Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă.

Creşterea din România a fost excepţională, atingând cel mai ridicat nivel dintre țările din Europa Centrală și de Est (ECE), de 24,4%, în parte ca urmare a ajustărilor pieţei, au menționat reprezentanții VIG.

Primele subscrise au crescut puternic pe segmentul „alte pieţe” din ECE (+7,9%), incluzând contribuţiile din Serbia (+18,5%) şi Croaţia (+9,4%), Turcia/Georgia (+14,5%) şi Ungaria (+9,8%).

VIG plănuiește să dezvolte asigurările de sănătate în ECE, după o creștere în regiune de aproximativ 20%, anul trecut, față de anul anterior, în condițiile unei majorări de 6,6% la nivelul întregului grup pe acest segment. Luând în considerare dimensiunile pieței, prezența VIG, structura sistemului public de sănătate și parametrii pieței private de sănătate, grupul a identificat cinci piețe unde se va concentra pe extinderea operațiunilor de asigurări de sănătate: Polonia, România, Bulgaria, Ungaria și Turcia.

„Două treimi din cele 50 de companii ale grupului oferă în acest moment diverse forme de asigurări de sănătate. Acest lucru va rămâne neschimbat. Pe aceste cinci piețe țintă, dezvoltăm planuri concrete împreună cu managementul local pentru a ne extinde portofoliul pe acest segment”, a declarat Elisabeth Stadler, CEO-ul Vienna Insurance Group.

Grupul VIG, prime brute de peste 9 miliarde euro

La nivelul întregului grup, din care fac parte aproximativ 20 de țări, majoritatea din Europa de Est, volumul preliminar al primelor, de 9,051 miliarde euro, a înregistrat o evoluţie stabilă, cu o creștere de 31 milioane euro, faţă de anul precedent. Primele au crescut semnificativ pe toate segmentele de business, cu excepţia polițelor de asigurare de viață pe termen scurt cu plata la scadență, care au scăzut cu 19,2%.

La fel ca în anul precedent, VIG a urmat o politică restrictivă de subscriere pe acest segment în majoritatea pieţelor, din cauza contextului marcat de dobânzi reduse. Excluzând poliţele pe termen scurt cu achitare la scadență, primele au crescut cu 4,4% pe toate segmentele de business.

Ca urmare a contextului marcat de dobânzi reduse ce persistă de câţiva ani, în zona asigurărilor de viaţă ne concentrăm pe produsele de tip unit-linked şi index-linked şi acoperirea riscurilor biometrice. În ultimii cinci ani, asigurările de viaţă de tip unit-linked şi index-linked au crescut de la 25,5% la aproape 35% din totalul asigurărilor de viaţă şi au reprezentat 41% din businessul nou, în 2016”, a detaliat Elisabeth Stadler.

Grupul și-a atins ţinta stabilită în anul precedent de a obţine un profit înainte de impozitare cel puţin dublu faţă de cel din anul anterior, cu un rezultat de 406,7 milioane euro.

Rata netă combinată s-a îmbunătăţit semnificativ întreg anul trecut, comparativ cu nivelul de 97,9% din trimestrul al treilea 2016. Cu o valoare de 97,3%, rata netă combinată a VIG a rămas la nivelul din anul precedent şi se menţine sub pragul de 100%.

Rata cheltuielilor s-a îmbunătăţit la 30,4%, faţă de 30,6%, în anul precedent. În acelaşi timp, rata daunei a crescut de la 66,7% la 66,9%.

Vienna Insurance Group a raportat un rezultat financiar de 959 milioane euro în 2016, marcând o scădere anuală de 7,8%, cauzată în principal de câştiguri mai mici realizate din înstrăinarea investiţiilor în obligaţiuni, credite şi acţiuni.

Ca urmare a rezultatelor, Comitetul Director va propune organismelor statutare ca dividendul aferent anului financiar 2016 să crească la 0,8 euro pe acțiune de la 0,6 euro în anul precedent, o creștere de 33%, înscriindu-se în politica de dividend pe care VIG a urmat-o din 2005, care prevede o rată de distribuție de minim 30% din profitul net al grupului (după plata intereselor minoritare).

VIG intenționează să-și majoreze volumul primelor subscrise, la nivel de grup, la 9,5 miliarde euro și profitul (înainte de impozitare) la 450-470 milioane euro, până în anul 2019. Ținta pe termen mediu privind nivelul ratei combinate se menține la 95%. Evoluţia dividendului pe acțiune va fi în linie cu performanţa rezultatelor.