FacebookTwitterLinkedIn

„Totodată, rezultatul net al activității, din primul semestru al acestui an, a fost unul pozitiv, ridicându-se la 260,3 milioane lei, în creştere cu 115% faţă de perioada similară a anului trecut”, au mai anunțat reprezentanții ASF.

Piaţa asigurărilor din România este una stabilă, caracterizată de îmbunătăţirea indicatorilor de prudenţialitate şi de lichiditate, mai suține reprezentanții ASF, în urma analizei efectuate pe raportărilor trimise de asiguratori:

Conform datelor raportate, pentru prima dată toţi asigurătorii îndeplineau, la data de 30 iunie 2017, cerințele minime de capital (MCR) şi cerinţele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II”.

Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al acestui an, pentru a acoperi MCR s-a ridicat, la nivelul întregului sistem, la 4,69 miliarde de lei, în timp ce valoarea fondurilor proprii eligibile pentru SCR a fost de 4,96 miliarde de lei.

Peste 70% din plasamente sunt în titluri de stat

În ceea ce priveşte lichiditatea societăţilor de asigurare, analiza ASF relevă faptul că, în primul semestru al acestui an, coeficientul de lichiditate calculat pentru categoria asigurărilor generale este în valoare de 2,63. În acelaşi timp, coeficientul de lichiditate calculat pentru categoria asigurărilor de viaţă este în valoare de 5,03. Cei doi indicatori sunt supraunitari, ceea ce indică un nivel foarte bun al lichidităţii la nivelul pieţei asigurărilor.

Piaţa asigurărilor din România a depăşit momentul dezechilibrelor şi este astăzi una stabilă, profitabilă şi pe un trend consolidat de creştere. Ne îndreptăm spre o maturizare a pieţei, potenţialul de dezvoltare fiind unul considerabil. În acest fel, se creează premisele ca serviciile oferite consumatorilor să fie la un standard ridicat”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele ASF.

Potrivit datelor transmise de asigurători la 30 iunie 2017, din analiza de supraveghere off-site s-a constatat că ponderea cea mai mare în structura plasamentelor realizate de societățile de asigurare era deținută de titlurile de stat, cu 70%. Printre instrumentele preferate de asigurători s-au aflat și titlurile în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), valoarea acestora reprezentând aproximativ 10% din valoarea plasamentelor realizate la nivelul pieței de asigurări.

Disponibilitățile bănești constituite în depozite în lei și valută la instituțiile de credit au fost în valoare de 834 milioane lei, reprezentând 7% din totalul plasamentelor, în timp ce cuantumul investițiilor în acțiuni, instrumente financiare cu un grad de risc mai ridicat, a fost de doar 1%.