FacebookTwitterLinkedIn

Dintre cele de 10.033 petiții și informări de neconformitate, 97,82% reprezintă petiții și informări de neconformitate aferente pieței asigurărilor – reasigurărilor, 1,57% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, 0,32% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare, iar 0,29% reprezintă solicitări diverse, care excedează competența Autorității de Supraveghere Financiară.

Așadar, în trimestrul II al anului 2020, pentru piața asigurărilor – reasigurărilor au fost primite 9.814 petiții și informări de neconformitate, în scădere cu 14,09%față de numărul petițiilor înregistrat în trimestrul I al anului 2020. Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 8.544 petiții și informări de neconformitate, în scădere cu 10,64%față de numărul petițiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Celelalte petiții și informări de neconformitate (1.270) au fost conexate sau clasate.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la A.S.F. a fost constatat faptul că cele 8.544 petiții și informări de neconformitate analizate și soluționate în mod unic, în trimestrul II al anului 2020, reprezintă 3,17% din numărul total al dosarelor de daune avizatede către asigurători în trimestrul II al acestui an și 0,05% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 30.06.2020.

Aspectul cel mai des reclamat în trimestrul II al anului 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor A.S.F. / condițiilor contractuale, aspect regăsit în 8.147 cazuri (95,34%).

Cea mai mare pondere o dețin petițiile și informările de neconformitate înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde, cu 8.123 petiții și informări de neconformitate (95,07%), în scădere cu 11,91% față de numărul petițiilor înregistrate pe această clasă în trimestrul I al anului 2020.

Au fost soluționate favorabil 4.895 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic pe petent (57,29%). Dintre acestea, 79,63% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare. Au fost constatate ca neîntemeiat formulatesau soluționate nefavorabil 3.649 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic (42,71%), reprezentând spețe asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale și/sau pentru care A.S.F. nu poate solicita asigurătorilor plata pretențiilor de despăgubire formulate.

În urma analizei petițiilor înregistrate la A.S.F., în trimestrul II al anului 2020, din punct de vedere al societăților cu cel mai mare număr de petiții, au fost constatate următoarele:

  1. societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții și informări de neconformitate este Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., cu 4.834 petiții și informări de neconformitate (56,58% din numărul total), în scădere cu 24,29% față de trimestrul I al anului 2020;
  2. societatea City Insurance S.A. a înregistrat 2.980 petiții și informări de neconformitate (34,88% din numărul total), în creștere cu 38,67% față de trimestrul I al anului 2020;
  3. cu excepția societății de asigurare City Insurance S.A., care a înregistrat o creștere a numărului petițiilor și informărilor de neconformitate, celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat scăderi.

Petiții înregistrate pe piața pensiilor private

În trimestrul al II doilea al anului 2020, pentru piața pensiilor private s-au înregistrat în total 158 petiții, în scădere cu 49,84% față de numărul petițiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Au fost analizate în mod unic pe petent 149 petiții, celelalte petiții (9) fiind conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 și procedurilor interne ale A.S.F.

Din totalul petițiilor unice soluționate, 83,89% au vizat fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petițiile transmise de către participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 1,34% din total. Diferența, de 14,77%, reprezintă petiții pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost soluționate în favoarea petenților 89,93% dintre petiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal – iar 10,07% dintre petiții au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Petiții înregistrate pe piața instrumentelor și investițiilor financiare

În trimestrul II al anului 2020, pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare, au fost primite în total 32 petiții, în scădere cu 30,43% față de numărul petițiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Au fost analizate și soluționate în mod unic pe petent 22 petiții, celelalte 10 petiții au fost conexate sau clasate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 și procedurile interne ale A.S.F.

Din analiza petițiilor rezultă că repartiția petițiilor unice pe tipuri de entități reclamate arată că 36,36% au fost petiții transmise pentru emitenți.

Au fost finalizate în favoarea petenților 77,27% dintre petiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal – iar 22,73% au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.