Cautare
, Contributor

I am a Breaking News Editor at Forbes Romania, with a focus on covering important Real Estate and Economic news. Have a news tip? DMs are open on Instagram @andreea__gutu or drop me an email at andree...

Asigurări |
|

ASF a înregistrat 21.861 de petiții în primul semestru din 2020, în creștere cu 114,85%

Autoritatea de Supraveghere Financiară a înregistrat, în semestrul I al anului 2020, un număr de 21.861 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 114,85% față de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019.
ASF

Dintre cele de 21.861 petiții și informări de neconformitate, 97,18% reprezintă petiții și informări de neconformitate aferente pieței asigurărilor – reasigurărilor, 2,16% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, 0,36% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare, iar 0,30% reprezintă solicitări diverse care excedează competența Autorității de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a soluționat în favoarea consumatorilor, în primul semestru al anului 2020, un număr de 9.780 petiții și informări de neconformitate (54%), analizate în mod unic pe petent, primite pe sectorul asigurărilor-reasigurărilor. Dintre acestea, 77,47% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare.

A.S.F. a constatat ca neîntemeiat formulate/soluționate nefavorabil 8.331 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic (46%), reprezentând spețe asupra cărora Autoritatea nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale și/sau pentru care nu poate solicita asigurătorilor plata pretențiilor de despăgubire formulate.

Petiții înregistrate pe piața asigurărilor – reasigurărilor

În semestrul I al anului 2020, pentru piața asigurărilor – reasigurărilor au fost primite 21.244 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 125,14% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019.

Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 18.111 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 133,75% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Celelalte petiții și informări de neconformitate (3.133) au fost conexate sau clasate.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la A.S.F. a fost constatat faptul că cele 18.111 petiții și informări de neconformitate analizate și soluționate în mod unic pe petent în semestrul I al anului 2020 reprezintă 2,80% din numărul total al dosarelor de daună avizate de către asigurători în semestrul I al anului 2020 și 0,11% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 30.06.2020.

Aspectul cel mai des reclamat în semestrul I al anului 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor A.S.F. / condițiilor contractuale, aspect regăsit în 17.554 cazuri (96,92%).

Structura petițiilor în funcție de clasa de asigurare: cea mai mare pondere o dețin petițiile și informările de neconformitate înregistrate pe clasa A10 – asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA și Carte Verde), cu 17.346 petiții și informări de neconformitate (95,78% din total), în creștere cu 141,79% față de numărul petițiilor înregistrate pe această clasă în semestrul I al anului 2019.

În urma analizei petițiilor înregistrate la A.S.F., în semestrul I al anului 2020, din punct de vedere al societăților cu cel mai mare număr de petiții, au fost constatate următoarele:

  1. societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în semestrul I al anului 2020 este Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., cu 11.225 petiții și informări de neconformitate (61,98% din numărul total), în creștere cu 199,57% față de semestrul I al anului 2019;
  2. societatea City Insurance S.A. a înregistrat 5.129 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în semestrul I al anului 2020 (28,32% din numărul total), în creștere cu 139% față de semestrul I al anului 2019;
  3. cu excepția societăților de asigurare Asirom VIG S.A. și Uniqa Asigurări S.A., care au înregistrat o scădere a numărului petițiilor și informărilor de neconformitate, celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat creșteri.

 

Petiții înregistrate pe piața pensiilor private

În  semestrul I al anului 2020 pentru piața pensiilor private s-au înregistrat 473 petiții, în scădere cu 18,17% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Au fost analizate în mod unic pe petent 438 petiții, celelalte petiții (35) fiind conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și procedurilor interne.

Din totalul petițiilor unice soluționate, 83,33% au vizat fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petițiile transmise de către participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 0,68% din total. Diferența, de 15,98%, reprezintă petiții pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost soluționate în favoarea petenților 93,61% dintre petiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal – iar 6,39% dintre petiții au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Petiții înregistrate pe piața instrumentelor și investițiilor financiare

În semestrul I al anului 2020, pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare s-au înregistrat în total 78 petiții, în scădere cu 33,90% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Au fost analizate și soluționate în mod unic pe petent 53 petiții, celelalte 25 petiții au fost conexate sau clasate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 și procedurile interne.

Repartiția petițiilor unice pe tipuri de entități reclamate arată că 18,87% au fost înregistrate pentru emitenți, 9,44% au fost înregistrate pentru societăți de administrare a investițiilor, 9,44% au fost înregistrate pentru entități neautorizate, iar 62,25% sunt înregistrate pentru alte entități.

Au fost finalizate în favoarea petenților 71,70% dintre petiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal – iar 28,30% au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii