Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Analize |
|

Updown: Inovație doar în declarații

În perioada 2014-2016, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 10,2%, în scădere cu 2,6 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2012-2014, potrivit Institutului Național de Statistică.
 aboneaza-te
Up&Down_197.indd

După clasa de mărime a întreprinderii, întreprinderile mari sunt mai inovatoare (17,9%), comparativ cu întreprinderile mijlocii (11,9%) şi cele mici (9,3%). Această tendinţă s-a remarcat şi pe cele două sectoare de activitate: industrie şi servicii. Totuşi, unele activităţi economice au înregistrat ponderi ridicate ale activităţilor inovatoare. Astfel, cea mai inovatoare activitate economică din sectorul serviciilor a fost activitatea de servicii în tehnologia informației, 25,1%, urmată de activitatea de cercetare-dezvoltare, 20,4%. În sectorul industrie, cele mai inovatoare activități economice au fost fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 24,2% urmată de fabricarea substanțelor și a produselor chimice 19,7%.

După tipul inovaţiei implementate (indiferent de celelalte inovaţii), în perioada 2014-2016, cele mai multe întreprinderi inovatoare au implementat metode de organizare 5,8% şi metode de marketing 5,1%. Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse a fost de 3,3% iar a celor inovatoare de procese 3,5%.

Întreprinderile inovatoare de produse şi/sau procese au avut o pondere de 5,4% în total întreprinderi, în scădere cu 1,1 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2012-2014, când s-a înregistrat o pondere de 6,5%.

Întreprinderile inovatoare de metode de organizare şi/sau de marketing au înregistrat o pondere de 7,7%, în scădere cu 1,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2012-2014, când ponderea acestora a fost de 9,4%.

Întreprinderile inovatoare din sectorul industriei au avut o pondere de 10,3%, în scădere cu 2,3 puncte procentuale comparativ cu perioada 2012-2014, în timp ce întreprinderile inovatoare din sectorul serviciilor au înregistrat o pondere de 10,0%, în scădere cu 3,1 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2012-2014.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii