Cautare
, Contributor

Imobiliare |
|

Nuanțe de verde

După„furtuna imobiliară”din timpul crizei, noile clădiri de birouri sunt construite pe fundamente verzi. Cât de verde este, de fapt, o clădire verde?
dreamstime_xl_32818682

La început a fost cuvântul „verde“. Dupăcriza imobiliară, conceptul s-a transformat într-o veritabilăstrategie de business abordatăde cei mai mulți dintre dezvoltatorii și proprietarii de clădiri de birouri. Construcțiile care au certificare „verde“prezintăo serie de avantaje: polueazămai puțin, dar, mai ales, sunt mai ieftin de operat de către proprietar și mai ușor de vândut.

Când îl întrebi ce înseamnăaceastăcertificare, arhitectul Adrian Pop –a făcut parte din echipa PRISPA, casa cu consum energetic zero și coordoneazăîn prezent construcția unui centru comunitar eficient energetic în Boldești-Scăieni –, vorbește despre mai multe nuanțe de verde. „E foarte important a înțelege corect ce este acest certificat. Fie căse numește BREEAM, LEED, DGNB sau altfel, este vorba despre niște grile care evalueazăimpactul asupra mediului (natural și construit) și sănătății «umane»a clădirilor, parcurgând câteva cerințe grupate în capitole: management, materiale, modul de folosire a apei, energia, accesul la transport în comun și încurajarea mijloacelor alternative de transport, managementul deșeurilor în șantier și în operare, poluare, condiții de confort și calitate a mediului interior, ecologie și biodiversitate“, spune arhitectul.

Ca la orice „examen“, „elevul“–în cazul nostru clădirea de birouri ce urmeazăa fi certificată–poate primi un calificativ mai bun sau mai prost –de trecere amândouă. „Se face deseori greșeala de a considera căo clădire care deține un astfel de certificat are performanțe de mediu ridicate, fiind numită«verde». În realitate, singurul lucru pe care îl atestăacest certificat este faptul căgradul de sustenabilitate a clădirii, pe toatădurata ei de viață, a fost evaluat“, spune Adrian Pop, care a făcut parte dintr-un grup de lucru ce a avut ca finalitate o Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, emisăîn aprilie 2014. Prin acest act, a fost hotărâtăreducerea impozitului pe clădiri pentru proprietarii care dețin o clădire verde.

Prima măsurăde acest gen a fost luatăîn Cluj încădin 2012. „Dupăaproape doi ani de la apariția acestor facilități fiscale în Cluj, pot spune cătoți dezvoltatorii cunosc standardele de evaluare a impactului asupra mediului și căse simte cănivelul calitativ al construcțiilor crește“, spune Adrian Pop. Hotărârea Consiliului Local Timișoara aduce o serie de îmbunătățiri fațăde situația din Cluj, una dintre cele mai importante fiind căreducerile de impozit sunt acordate în funcție de nivelul certificării obținute.

„Existămoduri diferite de evaluare a clădirilor noi sau reabilitate major, respectiv a clădirilor existente. În cazul primelor douăvariante, procesul de evaluare se realizeazăpe parcursul etapei de construire, uneori –ideal –și pe parcursul etapei de proiectare. Rezultatele posibile sunt maxime în aceste cazuri, cu investiții minime sau nule, pentru căe momentul în care se iau decizii, care pot ține cont și de cerințele unor standarde precum BREEAM. Tot în cazul evaluărilor pentru clădiri noi sau reabilitate major, procesul de evaluare pune accent pe cerințe legate de etapa de construire și forma construităa clădirii“, spune Adrian Pop, adăugând că, in cazul evaluărilor pentru clădiri existente, din cauza faptului căacestea sunt finalizate de cel puțin un an și sunt în operare, e imposibil săcolectezi probe din timpul șantierului, așa căaccentul se mutăîn zona modului de administrare și operare. „Am avut plăcerea săfinalizez recent douăastfel de evaluări în Timișoara și am descoperit proceduri de management, ținte, persoane dedicate, măsuri, proiecte, [toate acestea] dedicate micșorării impactului asupra mediului, reducerii resurselor folosite, creșterii calității mediului interior, implicării în viața comunității locale prin proiecte sociale sau team building-uri ale angajaților“, conchide Adrian Pop

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii