FacebookTwitterLinkedIn

Evoluția companiei în 2019

Dinamică. Am crescut semnificativ, ca venituri, număr de clienți, de parteneri și de colaboratori, arii de competență. Sunt convins, chiar dacă nu pot obiectiva în aceeași măsură, că ne-am consolidat suplimentar reputația și relațiile în lumea afacerilor și în societate.

Pentru noi, bilanțul este făcut pe ani financiari care se încheie în luna mai, însă aceleași calcule legate de îndeplinirea obiectivelor sunt valabile și pentru anul calendaristic: suntem un pic peste ceea ce ne-am propus, per ansamblu, cu evoluții diferite în diverse zone de practică. A fost un an care a început cu dificultăți semnificative cauzate de politici publice neinspirate, dar care a evoluat mai bine în a doua sa parte și mai ales din toamnă, de când remarc o dinamică de business semnificativ ameliorată.

Evoluția domeniului în 2019

E foarte ușor de identificat emiterea OUG 114 ca fiind cel mai nefericit și nefast eveniment care a afectat în 2019 atât unele dintre cele mai importante industrii, cât și climatul general de încredere din economie, investițiile si tranzacțiile. M-a impresionat plăcut capacitatea de a rezista, de a se adapta și de a persista în ciuda adversităților, pe care mediul de afaceri a demonstrat-o în acest context dificil.

Lucruri bune în România în 2019

Business: sunt multe, creșterea economică susținută vine din multiplele avansări din toate domeniile de activitate, aș menționa o dinamică – nu e nouă, dar s-a manifestat mai susținut în ultimul an: respectiv consolidarea capitalului investițional local prin constituirea sau extinderea activității unor fonduri locale de investiții, ceea ce presupune nu doar alocare de resurse financiare, ci și capacitate managerială de nivel înalt.

Social: aș remarca preluarea cu remarcabil și impresionant succes a unor responsabilități ale statului, mai ales în domeniul sănătății, de către inițiative private non-profit, care au avut o tracțiune excepțională în societate și rezultate în fața cărora mulți trebuie să ne simțim smeriți, de la autorități publice la mediul de business.

Politic: confirmarea prin vot a loialității societății românești față de valori euro-atlantice precum stat de drept și justiție independentă, economie liberală de piață.

Preocupările principale ale societății românești

Dinamizarea investițiilor prin atragerea capitalului străin și încurajarea acumulărilor de capital românesc (investiții directe, fonduri și instrumente financiare europene, investiții publice, stimularea economisirii private, inclusiv prin investiții în bursa locală). Stoparea exodului de forței de muncă și de competențe și stimularea repatrierii, atât cât este posibil, pentru a permite valorificarea potențialului de creștere economică. Adoptarea unei strategii de dezvoltare adaptate la transformările majore din mediul de business și social, generate de tehnologiile exponențiale care schimbă lumea.

Strategia companiei pentru 2020

Apropiere de clienți și prezență susținută în comunitatea de afaceri și în societate, consolidarea compețentelor și a culturii, cu accent pe transformarea digitală, colaborare intensificată în cadrul rețelei globale Deloitte, inclusiv prin exportul de competențe românești.

Provocările globale ale anului 2020

Combinația între finalul de ciclu economic, tensiunile comerciale și războiul rece tehnologic sino-american și impactul de business, social și politic al celei de-a patra revoluții industriale.