FacebookTwitterLinkedIn

Evoluţia domeniului în 2015

 • Un aspect important de menţionat îl reprezintă lipsa de predictibilitate și transparenţă a mediului legislativ, problemă cu care se confruntă toţi operatorii economici din România. În acest an, de exemplu, ne-am confruntat cu o initiaţivă legislativă profund perturbatoare pentru industria telecom, prin care se dorea crearea unui „fond audiovizual” prin contribuţia retransmiţătorilor de servicii de programe TV, fond care să susţină, în mod incorect și neuzual, o altă parte a sectorului privat, mai exact anumite canale TV. Mai mult, această nouă taxă impusă industriei telecom nu era justificată, nefiind identificate beneficiile pe care le-ar putea aduce societăţii și economiei românești. Toate acestea în contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, astfel de iniţiative sunt puternic descurajate. Prin Raportul de Ţară al Comisiei aferent 2015, aceasta critica dur politica fiscală a României, considerând-o lipsită de continuitate, predictibilitate și planificare strategică, impactând astfel negativ investiţiile din toate sectoarele economiei românești.
 • Din categoria evenimentelor pozitive, aș menţiona faptul că telecomul este o industrie care evoluează. În ultimul an, s-a investit în continuare în extinderi de reţele, ceea ce este extrem de benefic pentru economie și industrie. Consider că acesta a fost un punct tare pentru industrie în 2015 și sunt convins că trendul pozitiv se va menţine și anul viitor.

CITEȘTE AICI MAI MULTE LECȚII PENTRU 2016

Evoluţia companiei în 2015

 • 2015 a însemnat creștere.
 • Anul acesta a fost unul foarte bun pentru UPC: strategia noastră s-a axat pe extinderea reţelei, noi achiziţii, inovaţii de produs, direcţii pe care ne dorim să le continuăm și în 2016.

Strategia companiei pentru 2016

 • Priorităţile noastre sunt inovaţia, extinderea reţelei și îmbunătăţirea continuă a experienţei oferite clienţilor.
 • Dezvoltarea operaţiunilor prin extinderea ariei de acoperire, precum și prin intermediul achiziţiilor, este un punct cheie pentru noi și în 2016.
 • De asemenea, ne dorim să stabilim un standard în piaţă privind experienţa pe care o oferim clienţilor, prin accesul la conţinut de calitate, mobilitate și interactivitate, continuând strategia de inovare a produselor și serviciilor oferite. Astfel, după lansarea, în premieră în România, a produsului UPC Connect Box, care le oferă clienţilor cea mai bună experienţă Wi-Fi de până acum, anul viitor vom aduce în casele românilor Horizon, cu funcţionalităţi în premieră pentru România, prin intermediul cărora orice televizor devine un Smart TV.

Așteptări de la noul Guvern în 2016

 • Intervenţia noului Guvern în adoptarea unor măsuri care să ducă la înlăturarea barierelor pe care operatorii telecom le înregistrează în activitatea de  extindere/modernizare a reţelelor de comunicaţii electronice este absolut necesară. Acest fapt va permite operatorilor să își continue investiţiile în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză, cu consecinţa atingerii ţintelor stabilite prin Agenda Digitală pentru România (viteze de peste 30 mbps pentru toţi locuitorii României și conexiuni de internet de peste 100 mbps pentru peste 50% din locuinţele din România).
 • Aceste măsuri vor trebui să vizeze, în mod prioritar, următoarele aspecte:
 • Crearea unui regim special pentru construirea și dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice și a infrastructurii asociate, derogatoriu de la regimul de drept comun în materia autorizării lucrărilor de construcţii, în vederea adresării nevoii sporite de broadband a utilizatorilor individuali și a companiilor;
 • Modificarea Legii infrastructurii și asigurarea unui cadru de reglementare unitar, predictibil și consecvent, care să încurajeze investiţiile în infrastructură și servicii de broadband, precum și elaborarea de legislaţie secundară, care să permită aplicarea în mod corect și eficient a prevederilor legale existente;
 • Anularea interdicţiei de a construi aerian în mediul urban;
 • Încurajarea investiţiilor în dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice de mare viteză prin menţinerea deciziilor de nereglementare a acelor pieţe unde există o concurenţă puternică (precum recenta decizie a ANCOM de a nu reglementa piaţa de internet în bandă largă).
 • Astfel de măsuri vor avea drept consecinţă investiţii majore în infrastructura digitală, iar serviciile ce ar urma să fie furnizate prin intermediul unei astfel de infrastructuri vor genera un surplus semnificativ pentru consumatori și vor permite o creștere substanţială a Produsului Intern Brut în România.