FacebookTwitterLinkedIn

Cel mai important segment

La ora actuală singurul segment pe care suntem activi este cel de birouri în București, segment care va rămâne și pe viitor cel pe care ne vom focaliza preponderent. Motivația noastră este provenită atât din specializarea noastră pe acest segment, cât și din modelul nostru de afacere. Modelul în care operăm necesită atât o masă critică semnificativă de chiriași pentru birouri de clasa A, care să aibă atât o nevoie de spații de birouri de peste 1.000 de metri pătrați, companii internaționale și locale cu cifre importante de afaceri, dar și potențiali cumpărători ai complexurilor de birouri pe care le construim.

Verde de real estate

 Rolul imobiliarelor pentru economie

Cred că anul 2016 va fi unul care va marca o prezență semnificativă a domeniului de real estate în economia românească, dupa ce o perioadă lungă de timp a avut nevoie de o restructurare profundă după perioada de creștere în mare parte nesustenabilă de dinainte de anul 2009. Cred că ciclul de restructurare se apropie de un sfârșit, anul 2016 marcând acest lucru printr-o creștere semnificativă a produselor livrate dar și a cererii.

IT&C-ul a generat cea mai mare creștere pe segmentul office din București

 Impactul infrastructurii rutiere

Ca și în celelalte segmente economice, rolul infrastructurii de transport este unul critic. Infrastructura rutieră trebuie dezvoltată în conjuncție cu o infrastructură de transport în comun (care trebuie să devină accentul prioritar în zonele urbane), precum și cu dezvoltarea unei infrastructuri de transport alternativ (biciclete). Ambele tipuri de infrastructură fac să scadă presiunea asupra infrastructurii rutiere și să limiteze atât costurile de transport, cât și poluarea generată de acesta.

ASCENSIUNEA SEGMENTULUI OFFICE ÎN BUCUREȘTI

 Alte segmente cu impact pozitiv 

În primul rând – segmentul financiar-bancar este cel care are o influență critică asupra imobiliarelor și construcțiilor. Segmentul financiar reglează ritmul de creștere în domeniul real estate printr-un apetit mai crescut sau mai scăzut în a finanța dezvoltarea acestui sector. Am observat o tendință semnificativă de îmbunătățire a acestui  apetit, creștere cuplată cu gradul de restructurare a pieței. Rămâne de văzut care va fi impactul legii dării în plată, efecte ce se vor repercuta nu numai în domeniul rezidențial, ci se vor propaga pe orizontală și în alte domenii. Ținând cont că în segmentul de birouri creșterea vine eminamente din sectorul de IT, cred că educația va juca un rol crucial în a furniza în continuare forța de muncă cerută de acest segment, aflat la ora actuală într-o expansiune semnificativă.

Rolul autorităților

Rolul autorităților ar trebui să se manifeste pe două paliere. Primul palier este cel al strategiei de dezvoltare economică Al doilea palier este cel a fiscalității.