FacebookTwitterLinkedIn

REGIUNE DE DEZVOLTARE: Centru

POPULAȚIE: 54.312

PRIMAR: Antal Árpád András

CEL MAI BOGAT MILIARDAR: Ioan Țițeiu, 17 milioane de euro

INDUSTRII PRINCIPALE: comerț, servicii, industria textilă, procesarea laptelui


REGIMUL FISCAL: Practicarea de preţuri mai mici decât costul de producere/import/desfacere a produselor accizabile, ori vânzarea cu prime către consumator a produselor accizabile timbrate/banderolate este interzisă. Sursa: KPMG


Județul Covasna a atras, în perioada 1991-2013, un număr de 1.138 de societăți comerciale cu aport străin la capital, care au subscris un capital social de puțin peste 102 milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comerțului.

Vezi tot topul Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri 2015

Principalele activități economice din orașul Sfântu Gheorghe, reședința județului Covasna, se desfășoară în domeniile comerț și servicii, industrie textilă, procesarea laptelui și construcții. Resursele naturale la nivel de județ sunt cărbunii (lignit) apele minerale carbogazoase, clorurat-sodice, feruginoase, bicarbonatate, iodobromurate și sulfuroase, rocile de construcție (andezit, diatomită, nisipuri, pietrișuri, gresii, argile) și lemnul.

GALERIE FOTO: Top 10 cele mai bune orașe pentru afaceri 2015

Județul Covasna dispune de un potențial agricol semnificativ. Terenurile arabile însumează peste 83.000 de hectare, pășunile aproape 61.000 de hectare, fânețele aproximativ 41.000 de hectare, iar livezile circa 4500 hectare. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea centrală a județului, constituită din întinsa depresiune a Brașovului și în luncile râurilor. Condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor, și plantelor tehnice. Județul Covasna se numără printre cei mai importanți producători de cartofi și sfeclă de zahăr la nivel național, cultura acestor plante având aici condiții ideale de dezvoltare.

Vezi Top 10 cele mai bune orașe pentru afaceri, ediția 2014