FacebookTwitterLinkedIn

Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA), asociație a principalelor societăți de televiziune și radio din România, care cumulează peste 70% din piața audiovizualului, a adresat un APEL Guvernului României prin care solicită adoptarea de măsuri necesare pentru a proteja televiziunile și radiourile de efectele crizei coronavirus, notează Media Expres.

În contextul instituirii stării de urgență în scopul evitării infectării populației cu virusul Covid-19, strategia abordată de instituțiile statului român vizează în principal limitarea circulației cetățenilor și rămânerea acestora la domiciliu, comandamentul prin care se răspunde cerințelor fiind „stăm acasă”; în acest context, rolul televiziunii și al radioului devine extrem de important, sub două aspecte:

Ca modalitate principală de păstrare a legăturii cu societatea a cetățenilor, sub raportul informării lor asupra evoluției pandemiei, asupra măsurilor de contracarare a acesteia prin implementarea măsurilor de siguranță adoptate de institutiile statului, precum și cu privire la aspectele curente implicite unei activități sociale și economice care trebuie păstrată în limitele normalității.
Ca suport psihologic necesar pentru a face față unei dificile izolări a cetățenilor pentru o perioadă de până la 10 săptămâni, dar care se poate prelungi pe o durată semnificativ mai lungă.

Dar, acest dublu rol de importanță maximă pentru depășirea crizei este grav subminat de reducerea drastică a resurselor financiare în domeniul audiovizual, sub efectul crizei.

Astfel, trebuie avut în vedere că finanțarea prin publicitate a radiourilor și televiziunilor va fi mult redusă ca urmare a faptului că majoritatea clienților de publicitate își vor diminua sau chiar închide activitatea temporar, având drept consecință anularea bugetelor de publicitate, efect ce s-a produs deja într-o măsură semnificativă.

Deși, spre deosebire de alte activități, radiourile și televiziunile pot funcționa fără a expune populația la riscuri, finanțarea acestora prin mecanismele obișnuite se poate reduce aproape de zero, deși funcționarea radiourilor și televiziunilor este o condiție a rezistenței societății în fața crizei.

De asemenea, dificultățile întâmpinate de clienții de publicitate în acestă perioadă vor produce un efect în cascadă asupra societățillor de radio și televiziune, generând întârzieri sau chiar imposibilitatea de a avea venituri. Mai mult, în condițiile respectării măsurilor de contracarare a răspândirii virusului, televiziunile și radiourile întâmpină dificultăți reale în desfășurarea activității de zi cu zi a producției de programe destinate publicului.

Trebuie reținut că radiourile și televiziunea sunt reglementate de 28 de ani de legea audiovizualului, fiind astfel mijloacele de comunicare în masă în care corectitudinea informațiilor este garantată și riscul de fake-news este exclus, precum și în care principiile referitoare la valorile democratice și ale drepturilor omului sunt respectate fără excepții.

În acest context, considerăm că este necesară administrarea de către autorități a acestei situații complexe prin intermediul unui set de măsuri care să vizeze inclusiv protejarea activității radiourilor și televiziunilor, care sunt, împreună cu presa scrisă și alături de sectorul medical și de cel al menținerii ordinii publice, instrumentele de bază în prin care România rezistă în fața pandemiei.

Astfel, considerăm absolut necesară includerea lor ca beneficiari ai setului de măsuri generale care vizează acordarea imediată de facilități fiscale și garanții guvernamentale, adoptate de Guvern prin ordonanță de urgență, având în vedere că, în contextul actual, principala prioritate a radiourilor și televiziunilor devine continuarea activității în condiții în care pot asigura buna funcționare a comunicării prin mijloacele audiovizuale, atât de necesară populației în această perioadă.

În scopul diminuării efectelor negative care lovesc direct domeniul audiovizual, expuse anterior, am propus Guvernului să adopte de urgență și un set de măsuri specifice de sprijinire a radiourilor și televiziunilor.

Aplicarea unor astfel de măsuri este esențială în România pentru succesul luptei împotriva epidemiei de coronavirus, luptă în care radiourile și televiziunile sunt și trebuie să fie privite ca una dintre cele mai importante resurse.