FacebookTwitterLinkedIn

ARCA solicită de asemenea organizarea unei dezbateri deschise cu radiodifuzorii pe această temă.

Argumentele Asociației Române de Comunicații Audioviziuale (ARCA), incluse în scrisoarea semnată de directorul executiv George Chiriță, sunt:

– „Anexa 1 la decizia 277/2013, care stabileşte modul de prezentare în faţa Consiliului, la acordarea licenţei sau la modificarea ei, a structurii programelor, se referă la câteva tipuri de programe, lăsând nerestricţionată libertatea de creaţie în domeniul tipurilor/formatelor de programe, prin introducerea formulei „alte tipuri de programe”, graţie căreia radiodifuzorul poate include in structura de programe şi alte tipuri de programe decât cele enumerate în anexa 1.

Lăsând deschisă opţiunea pentru „alte tipuri de programe”, Consiliul a răspuns unor considerente de importanţă majoră care derivă din spiritul şi litera legii audiovizualului. Astfel, Legea nu stabileşte care va fi conţinutul programelor, nu dictează formate de emisiuni şi nu impune formele de exprimare a conţinutului audiovizual. Toate aceste elemente trebuie să apară numai ca rezultat al exercitării libertăţii de creaţie şi de exprimare a realizatorilor de programe.

Legea nu face decât să stabilească limitele pe care libertatea de creaţie şi de exprimare nu le poate depăşi, pentru a nu permite lezarea unor drepturi ale persoanei sau a interesului public. Controlul realizat de Consiliu, care se exercită numai după comunicarea publică a programelor (art 10 alin 4 din legea audiovizualului), are ca scop sancţionarea încălcării limitelor determinate de lege.

Ca urmare, datorită deschiderii promovate de Consiliu prin sintagma „alte tipuri de programe”, o reglementare ca cea propusă de proiectul de decizie, care se referă la „tipurile de programe prevăzute în structura de programe aprobată de consiliu”, devine lipsită de sens şi de obiect, dat fiind că, în anexa 1 la decizia 277/2013, tipurile de programe nu sunt identificate exhaustiv, programele care nu intră în categoriile expres menţionate putând fi subsumate categoriei „alte tipuri de programe”.

– Totodată, trebuie avut în vedere că rezultatul clasificarii nu trebuie sa fie altul decât cel prevăzut la art 21, respectiv clasificarea programelor in categoriile mentionate la acest articol, prin indicarea limitei de vârstă (AP, 12, 15, 18 şi 18+), strict sub raportul protecţiei minorilor. Conform art 14 din codul audiovizual, genul programului trebuie mentionat înaintea difuzării emisiunii numai în cazul in care emisiunea intră sub incidenţa art 12 din codul audiovizual.

Această obligaţie se alinează obiectivelor privind protecţia minorului formulate în Capitolul II al codului („Clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor”), ea existând strict in raport cu protectia minorului şi numai in raport cu programele care nu sunt accesibile tuturor categoriilor de public.

Astfel, programele informative, al căror gen este, de exemplu, talk-show, precum „Sinteza zilei”, „Sub semnul întrebării”, „Talk şoc”, „România la raport” sau programele precum „În gura presei” sau „Starea naţiunii”, care nu intră în categoria programelor care pot afecta minorii, respectiv nu intră sub incidenţa art 12 din cod, sunt exceptate de la obligația informării publicului cu privire la genul sau clasificarea acestora.

Dealtfel, obligația precizării genului pentru programele care nu intră sub incidența art 12 nu există în raport cu structura de programe, faţă de care trebuie determinat doar tipul programului, dar numai pentru a putea calcula procentul total al tipurilor de programe, pentru a fi introdus în anexa 1 la decizia 277/2013. De notat că structura de programe este aprobată de Consiliu exclusiv in două situaţii: la primirea sau la modificarea licenţei.

Cu privire la declaraţiile făcute în Consiliu pe tema motivării acestui proiect de decizie, trebuie observat că exemplele evocate, respectiv catalogarea de către radiodifuzori a unor emisiuni drept „pamflet”, nu constituie o contradicţie cu spiritul limbii române, ci o dovadă a capacitaţii de evoluţie a acesteia, în sensul în care chiar evoluţia definirii în DEX a termenului „pamflet” a parcurs traseul de la definirea lui strict ca specie literară, la definirea drept „creaţie publicistică” şi până la „cuplet-pamflet” – în DCR2 (1997).

Optica invocată ar presupune ca termenul „cuplet-pamflet” este un fals lingvistic, devreme ce pamfletul declamat pe scenă nu este o operă scrisă, ci orală.

Considerăm că afirmaţii, formulate în acelaşi context, de tipul „genuri precum „reality show”, „news magazin” şi „pamflet” (…) nu aveau voie să apară pe ecran atâta vreme cât nu sunt definite în legislaţia audiovizuală românească”, intră în conflict cu legea audiovizualului, care nu conţine definiţii ale genurilor de programe şi care a impus Consiliului, prin spiritul şi litera ei, cum am arătat mai sus, introducerea in anexa 1 a sintagmei „alte tipuri de programe”, pentru a prezerva şi garanta libertatea de exprimare şi creaţie în domeniul realizării de programe audiovizuale, dar şi pentru a permite dezvoltarea, liberă şi necesară, a unei terminologii specifice domeniului audiovizual.

În speranţa că veţi lua în considerare argumentele noastre în susţinerea propunerii de retragere a proiectului şi pentru a ne putea susţine punctul de vedere în dialog cu Consiliul, vă solicităm organizarea unei întâlniri cu radiodifuzorii în care să se dezbată public proiectul de decizie.“