FacebookTwitterLinkedIn

ARCA sugerează în motivația cu care însoțește această cerere că modificarea legii s-a făcut prin adoptare tacită în Camera Deputaților și fără discutarea amendamentelor propuse în Senat, asupra sa planează bănuiala că este neconstituțională, modificarea legii impune o obligație care încalcă directiva europeană 2010/13/UE care reglementează această problemă la nivelul statelor membre (statele membre „încurajează” și nu „obligă” televiziunile să traducă mimico-gestual) și este imposibil de pus în practică de către toate cele 296 de televiziuni licențiate în România.

„Statisticile europene arată că difuzarea de limbaj mimico-gestual se realizează în cele mai multe din televiziunile publice ca efect al legilor de organizare şi funcţionare a acestora, în vreme ce televiziunile private oferă doar pe bază de voluntariat subtitrarea unor emisiuni informative, state precum Slovenia, Lituania şi Belgia furnizând finanţare prin ajutor de stat pentru asemenea facilităţi, ceea ce răspunde prevederii din directivă privind procedura de “încurajare” a radiodifuzorilor de a furniza asemenea facilitaţi”, se arată printre altele în documentul ARCA adresat Departamentului Constituţional-Legislativ al Administrației Prezidențiale, consilierului prezidenţial Claudiu Constantin Dinu.

În documentul ARCA se mai arată că subtitrarea filmelor străine, în opoziţie cu practica occidentală a dublării lor, prezintă deja caracteristica de a oferi persoanelor cu deficienţe de auz posibilitatea de a urmări producţia cinematografică şi prin receptarea dialogului (sau a comentariului, în cazul filmelor documentare). Totodată, programele televiziunilor de ştiri au un format care include multiple informaţii disponibile pe benzi defilante (crawl) singulare sau multiple. De asemenea, este frecventă practica secondării informaţiilor vizuale de informaţii scrise care descriu sumar conţinutul acestora (inclusiv în cazul formulei difuzării informaţiilor vizuale prin ecran multiplu partajat). Aceste practici sunt preluate şi în jurnalele de ştiri ale televiziunilor generaliste.