FacebookTwitterLinkedIn

Deși numărul de participanți al fiecărui serviciu oferit gratuit a depășit cifrele propuse, finalitatea proiectului nu a fost cea așteptată. Principalul obiectiv, cel de dezvoltare a spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale întreprinzătorilor din România pentru crearea firmelor și generarea de noi locuri de muncă, a fost îndeplinit doar pe jumătate, numărul propus prin proiect fiind de 60. Contextul economic actual este principalul factor care a descurajat participanții, împiedicând realizarea cifrelor propuse, susțin organizatorii.

Proiectul, organizat de Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România împreună cu SC MBM Software & Partners SRL și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se va finaliza în aprilie 2013. 

Rezultatele proiectului arată că cea mai mare cerere pentru cursurile de formare antreprenorială a fost în București și în nordul și vestul României. Din cei 391 de participanți ai acestor module practice, 77 proveneau din București, 69 din nord-estul țării și 52 din vest.

Pe de altă parte, în sud a fost cea mai mare cerere de seminarii de perfecționare managerială cu accent pe servicii TIC. Din sud, sud-est și sud-vest au provenit 389 de participanți, mai mult de jumătate din totalul de 652.

Serviciile gratuite oferite participanților pe durata celor 34 de luni ale proiectului au constat în cursuri de formare antreprenorială, seminarii de perfecționare managerială TIC, acces la Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială și la Demonstratorul IMM Virtual și consultanță on-line.

Necesitatea proiectului derivă din faptul că numărul și densitatea IMM-urilor din România sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană și că rata medie de supraviețuire a IMM-urilor după primul an este sub 63%, față de rata medie de 74% din Uniunea Europeană.