Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

SmallBusiness |
|

ANPC și logica absurdului: Falimentul bijutierilor

bijutier.jpg
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC)este inițiatorul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 190/2000, care reglementeaza operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase. Deşi susţine că vrea să se alinieze legislaţiei europene (respectiv Directiva  nr. 123/2006, care impune ca toate barierele comerciale să fie inlăturate), ANPC solicită introducerea unui monopol de stat şi anume marcarea obligatorie a tuturor bijuteriilor cu marca de stat.

În prezent, marcarea bijuteriilor este obligatorie şi se face ori de către bijutieri – cu marca de garanţie proprie, ori de către ANPC cu marca de certificare,  în situaţia în care bijutierii nu doresc,  sau nu pot să-şi aplice propria marcă.

Mai exact, din 7.000 de operatori cu metale preţioase existenţi pe piaţă, doar 700 dintre aceştia au dreptul de marcare cu marca de garanţie proprie. Restul  marchează bijuteriile la ANPC cu marca de certificare a acestei instituţii. În consecinţă, ANPC marchează în prezent 90% din bijuteriile existente pe piaţă.  Motivul?Din  anul 2008 şi până în prezent ANPC a refuzat să organizeze  testarea anuală pentru autorizarea bijutierilor să marcheze metalele preţioase cu propria marcă de garanţie. Prin Sentinţa civilă nr. 5427/01.10.2012,  Curtea de Apel Bucureşti a obligat ANPC să organizeze testarea anuală, arătând că în mod nelegal şi netemeinic această autoritate nu işi îndeplineşte obligaţiile trasate prin lege.

În condiţiile în care ANPC marchează pentru 90% din operatori, înseamnă că trebuie să-şi asume reponsabilitatea în proporţie de 90% din piață.  Cu toate acestea, ANPC pretinde că piaţa este sufocată de falsuri şi nereguli şi că primeşte plângeri de la consumatorii păgubiţi. Invocându-şi practic propria culpă, ANPC iniţiază proiectul de lege criticat şi susţine că va proteja consumatorul prin introducerea mărcii de stat care se va aplica pe toate bijuteriile, inainte ca acestea să fie introduse pe piaţă. Logica ANPC ar putea să pară absurdă pentru consumator, care nu poate fi mai protejat de înlocuirea unui însemn cu un altul, în condiţiile în care marcarea va fi executată de către acelaşi organ, dovedit defectuos.

Logica ANPC este justificată dacă parcurgem articolul 14 lit. d din proiectul de lege, unde se stipulează că marcarea de stat se va efectua de nişte laboratoare private agreate de ANPC. Miza reală a proiectului de lege este  protejarea unui interes privat în dauna consumatorilor, a căror protecţie ar trebui să fie unicul comandament al acţiunilor ANPC. Într-o emisiunea găzduită de Antena 3, reprezentanţii ANPC discutau despre o firmă ungurească ce va efectua marcarea cu marca de stat.  În consecinţă, dacă am accepta că marcarea de stat se va face de către o firmă din Ungaria, se poate spune că se va pierde însăşi ideea de marcă de stat.

Consumatorii puteau fi  protejaţi cu  adevărat dacă ANPC şi-ar fi îndeplinit propriile atribuţii. Dacă ANPC organiza concursul anual şi marcarea ar fi fost efectuată de către bijutieri, piaţa metalelor preţioase nu ar mai fi fost sufocată de piaţa nefiscalizată. În prezent, consumatorul preferă să cumpere bijuterii ieftine de la aşa numiţii „sacoşari” şi nu de la bijutierul care este sililt să treacă  pe la ANPC pentru  autorizarea  şi taxarea  anuală, precum şi pentru  marcarea oricărei  bijuterii  pe care vrea să o pună pe piaţă. Amestecul abuziv al statului în afacerea bijutierului înseamnă o presiune suplimentară pe costul final oferit consumatorului.

Ca exemplu, în prezent ANPC are doar 20 de puncte de lucru unde se efectuează marcarea în principalele oraşe ale ţării, zone întinse fiind rămase fără acoperire (judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa etc). Bijutierul din Turnu Măgurele, care are o comandă urgentă trebuie să se deplaseze la Bucureşti pentru marcare, şi asta doar pentru că ANPC nu-i permite să marcheze singur. Drumurile,  carburantul auto,  birocraţia, asigurarea valorilor în cazul unui transport de o valoare mai mare etc.– toate se vor adăuga în preţul oferit consumatorului.

ANPC nu dispune de personal calificat pentru realizarea în timp util a marcărilor.

În prezent, la punctele de lucru din teritoriu există de regulă câte un singur angajat. Din acest motiv, progamarea operatorilor economici pentru a li se marca bijuteriile cu marca de certificare se face cu depăşirea termenului legal, ajungându-se şi la perioade de 2 luni. Întârzierile şi blocajele inerente la marcare conduc la imposibilitatea de  livrare a comenzilor la termen şi, pe cale de consecinţă, la pierderea clientelei.

Îngreunarea operaţiunilor pe piaţa bijuteriilor şi barierele comerciale artificiale impuse de  ANPC conduc la distrugerea comerţului legal cu metale preţioase şi, pe cale de consecinţă, la o expansiune fără precedent a pieţii nefiscalizate. Pentru că ANPC controlează 90% din piaţă, deţinând un monopol, înseamnă că politica sa abuzivă este responsabilă de extinderea comerţului nelegal. De asemenea,  marcarea de către ANPC în proporţie de 90%  este consecinţa inmulţirii falsurilor şi neregulilor de pe piaţă, pe care tot  ANPC le invocă pentru a strecura această marcă de stat.

Chiar dacă i se va spune marca de stat şi nu de certificare (cum i se spune în prezent) ANPC nu va face pentru consumator mai mult decât face acum. Pentru că nu are cum. Cum spune poporul român, cu marca înţelepciunii populare, va fi „aceeaşi Mărie, cu altă bijuterie” . În schimb ANPC va avea numai de câştigat cu marca de stat! Va putea, la adăpostul noii legi, sa nu mai fie tras la răspundere că nu organizează testarea anuală şi să elimine de pe piaţă marii operatori (Coriolan, Safir94, Sabion, Cellini etc.), care se încăpăţânează şi acum să-şi aplice propria marcă pe bijuterii, cum este de altfel şi normal.

 Dacă ne gândim că în cârca acestora ANPC pune acum toate falsurile şi brăţările umplute cu sacâz pe care le vântură pe la televizor, înseamnă că deşi sunt mici ( existând  într-un procent de 10%)  operatorii care marchează sunt de fapt adevăraţi căpcăuni care cresc într-o zi cât reuşeşte ANPC-ul  în 9. În mod paradoxal, dacă  bijutierii ar putea să-şi marcheze singuri bijuteriile şi să scape de adaosurile impuse de stat prin ANPC, s-ar putea dovedi feţii frumoşi ai economiei.  Dacă preţul bijuteriilor ar scăpa de povara drumurilor la ANPC, consumatorul s-ar indrepta spre comerţul legal şi nu spre sacoşarul care-l momeşte cu un preţ mai mic şi astfel bugetul de stat ar creşte.

Ca exemplu, dacă Coriolan, Sabion, Safir94, Cellini etc. nu vor  mai avea dreptul să-şi marcheze singuri bijuteriile, înseamnă că ANPC va trebui să susţină logistic marcarea acestora cu marca de stat. Statul, promotor al politicii de reducere a cheltuielior, nu este capabil să acopere cheltuielile necesitate de chirii suplimentare (spaţiile alocate  pentru  activitatea ANPC sunt, în totalitatea lor, închiriate), sau pentru dotarea cu materiale auxiliare a laboratoarelor agreate de ANPC pentru testare şi marcare cu marca de stat.

De asemenea, dacă bijuteriile Sabion, Cellini etc. vor sta la ANPC cel puţin 2 saptămâni (cum spune poiectul de lege) blocajele în activitatea acestui operator, precum şi costul suplimentar pe care va fi nevoit să-l adauge produsului final, nu vor fi raţiuni pentru care să-i crească afacerea, ori clientela.

Protejarea unui interes privat, respectiv a firmei agreate de ANPC care va efectua marcarea, va conduce la dispariţia celor 700 de operatori care în prezent marchează cu marca de garanţie proprie, la pierderea a cel puţin 100.000 de locuri de muncă,  la scumpirea bijuteriilor cu 10-20% şi la pierderi uriaşe la bugetul de stat.

Dacă ANPC ar fi dorit transparenţă  şi ar fi urmărit cu adevărat protejarea consumatorului, l-ar fi informat despre propunerile sale legislative printr-o dezbatere publică, aşa cum a făcut Agentia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor când a promovat proiectul de lege prin care urmăreşte stârpirea samsarilor imobiliari.  

De asemenea, ANPC nu a publicat proiectul de lege pe site-ul său  şi nu a realizat un sudiu de impact, după cum  nu a invitat patronatele din domeniu la discutarea legii în Senat. În consecinţă,  patronatele (care au contribuit substanţial la adoptarea legii care se doreste acum modificata) au aflat despre proiectul de lege  care urma să le schimbe  activitatea fundamental  abia la votul final din Camera Deputaţilor.  

Deşi Comisia pentru Industrii si Servicii, care a dat un aviz favorabil acestui proiect fără sa ia în seamă niciun amendament al patronatelor din domeniu, a stabilit că art. 14 pct d va fi aborgat (respectiv punctul nevralgic al proiectului, unde se stipulează că marcarea de stat se va efectua de nişte laboratoare private şi agreate de ANPC) raportul  final al acestei comisii prevede în continuare acest punct.

Amendamentele patronatelor au blocat proiectul de lege in Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor,  ceea ce confirmă că promovarea mascată a acestui proiect prezintă serioase nereguli. În prezent se aşteaptă avizul acestei comisii,  după care urmează discutarea proiectului de lege în plen.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii