FacebookTwitterLinkedIn

Scopul modificării este potrivit ANCOM de a actualiza unele prevederi în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice.

Proiectul de decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi consultat la adresa http://www.ancom.org.ro/consultari-curente_270

Persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 17.04.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii.

Decizia se aplică comunicaţiilor mobile, internet prin frecvențe radio în bandă largă, comunicaţiilor prin satelit, televiziunii şi radioului, comunicaţiilor specializate pentru transporturile maritime şi aeronautice, radiolocaţia etc.

De asemenea, resursa limitată de spectru radio poate fi utilizată şi pentru aplicaţii realizate prin dispozitive radio de proximitate precum alarmele, microfoanele, echipamente medicale etc.

În acelaşi timp, frecvenţele radio sunt utilizate şi de către serviciile publice – servicii de protecţie civilă, apărare, securitate, activităţi ştiinţifice (meteorologia, radioastronomia etc).

Proiectul de act normativ detaliază, printre altele, principiile acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, identificând două modalităţi: prin procedură de selecţie, în cazul anumitor benzi de frecvenţe radio în care cererea este mai mare decât disponibilitatea sau conform principiului „primul venit, primul servit”.

Sunt explicitate și condiţiile în care operatorii pot ceda parţial sau total drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice.

Proiectul propune şi reglementarea situaţiilor în care dreptul de utilizare încetează de drept în caz de divizare, fuziune, faliment, cesiunea drepturilor, încetarea existenţei titularului drepturilor de utilizare etc, dar şi în urma încălcării prevederilor legale.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.