FacebookTwitterLinkedIn

Alocarea multiplexurilor se va face printr-o procedură de selecţie competitivă care presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziţioneze.

În funcție de existența sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitația poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depășește oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale.

Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, iar câștigătorii vor putea să furnizeze servicii comerciale de transmisie a posturilor de televiziune imediat după acordarea licenței de către ANCOM.

În doi ani de la data acordării licențelor, câștigătorii multiplexurilor naționale vor avea obligația de a pune în funcțiune un număr de cel puțin 36 de emițătoare, în timp ce câștigătorii multiplexurilor regionale sau locale trebuie să pună în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare zonă de alocare în termen de un an de la primirea licenței.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 10.000 euro pentru un multiplex regional pentru București și 1.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ. Taxele de licență au fost stabilite de către Guvern în luna februarie 2014.

Cum și-au împărțit grupurile de televiziune bugetele de publicitate pe primul semestru al anului 2016

Pentru a fi admis în procedura de selecƫie, candidatul trebuie să fie persoană juridică (societate comercială) română sau străină, să fi depus toate documentele prevăzute în mod complet şi corect, iar durata de funcţionare prevăzută în actul constitutiv să fie de cel puțin 10 ani de la data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Ȋn situația în care candidatul depune ofertă pentru multiplexurile naționale, cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înfiinţare, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, trebuie să fie de minimum 2.000.000 euro. Nu pot participa la licitație mai multe companii care fac parte din același grup.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

Documentaţia licitaţiei poate fi consultată online AICI.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 08.09.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii.

Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Mișcări surprinzătoare pe piața de publicitate a televiziunilor de știri

ANCOM a mai organizat trei licitații pentru acordarea de multiplexuri digitale terestre.

În luna iunie 2014 s-a finalizat prima licitație pentru acordarea multiplexurilor digitale naționale în urma căreia au fost alocate trei multiplexuri naționale către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., compania câștigând multiplexul acordat condiționat „free to air” şi alte două multiplexuri din banda UHF contra sumei de 1.020.002 euro, reprezentând taxa de licenţă.

Nouă multiplexuri digitale regionale au fost adjudecate în urma unei licitații ce s-a finalizat în luna februarie 2015. Companiile câștigătoare au fost: Regal – care şi-a adjudecat un multiplex regional (Râmnicu Vâlcea) pentru suma de 8.010 euro, Cargo Sped – care a câștigat un multiplex regional (Sibiu) pentru care a achitat suma de 8.001 euro, 2K Telecom – care şi-a adjudecat 5 multiplexuri regionale (4 în Bucureşti şi unul în Ploieşti) pentru care a achitat suma de 52.000 euro, compania Radio M Plus – care a obținut un multiplex regional (Iaşi), contra unei sume de 10.000 euro și Digital Video Broadcast – care şi-a adjudecat un multiplex regional (Satu Mare) pentru suma de 8.000 euro.

În urma celei de-a treia licitații desfășurate de ANCOM care s-a finalizat în luna mai 2015 au fost adjudecate 5 noi multiplexuri regionale și locale.  Companiile câștigătoare au fost: Info Total Press S.A. și-a adjudecat 3 multiplexuri (2 regionale în Suceava şi Botoşani şi unul local în Bacău) pentru suma de 18.200 euro, TV Sat 2002 a câștigat un multiplex regional în Buzău pentru suma de 8.000 euro și Grup Est Security S.R.L. și-a adjudecat un multiplex regional în Piatra Neamț pentru suma de 41.600 euro.

Topul investitorilor în publicitatea TV în primul semestru al anului 2016