FacebookTwitterLinkedIn

Potrivit proiectului de decizie, supus dezbaterii de catreAutoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),  furnizorii vor trebui să stabilească măsuri tehnice şi organizatorice în vederea asigurării unui nivel adecvat al securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

 Printre obligaţiile ce vor fi impuse în sarcina furnizorilor se află atât stabilirea unui management al riscului, a unui sistem de detectare a incidentelor, cât şi a unei strategii proprii pentru asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în situaţiile generate de perturbări grave ale funcţionării acestora, precum şi asigurarea protecţiei reţelelor şi serviciilor împotriva atacurilor informatice.

,,Prin impunerea unor măsuri minime de securitate în sarcina furnizorilor, Autoritatea urmăreşte să reducă semnificativ numărul de incidente, întreruperi operaţionale şi fraude, să prevină pierderea, distrugerea, furtul sau compromiterea diverselor resurse ale furnizorilor, dar şi să optimizeze calitatea serviciilor de comunicaţii oferite utilizatorilor şi să crească încrederea acestora în serviciile de comunicaţii electronice”, susține ANCOM.

Proiectul de decizie propune, totodată, stabilirea unei proceduri naţionale de raportare a incidentelor de securitate cu impact semnificativ, incidentele reprezentând acele  evenimente care pot afecta sau ameninţa, direct sau indirect, securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice la nivel naţional sau european.

Astfel, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor avea obligaţia de a transmite ANCOM o notificare iniţială privind apariţia unui incident cu impact semnificativ (care afectează un număr mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel puţin 60 de minute), în termen de 6 ore de la detectarea acestuia, precum şi o notificare finală privind existenţa acestui incident în termen de două săptămâni de la detectarea acestuia.