FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, ANCOM supune consultării publice o serie de noi obligații de informare a utilizatorilor finali de către acești furnizori.

La începutul anului 2014, în România existau peste 4 milioane de abonaţi la telefonie fixă, aproape 23 de milioane de cartele SIM de telefonie mobilă active, 46% din gospodării aveau o conexiune la internet fix de bandă largă, iar peste 85% dintre acestea dețineau un abonament la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale.

Principala noutate pe care o aduce proiectul de decizie al ANCOM este extinderea obligațiilor de informare a utilizatorilor finali și în sarcina furnizorilor de servicii de internet și televiziune, în plus față de  furnizorii de servicii de telefonie care au obligații de transparență și în prezent, arată Autoritatea.

Astfel, furnizorii de servicii de comunicații electronice vor avea obligația să publice pe paginile proprii de internet informații despre existența anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicațiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există și sunt permise de lege (de exemplu, restricții în utilizarea unor aplicații precum Skype sau WhatsApp).

Furnizorii de servicii de telefonie și de internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet și să comunice, înainte de contractare, informaţii despre existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi privind consecinţele depăşirii acestor praguri (precum limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).

De asemenea, în cazul serviciilor de acces la internet, va fi publicată și comunicată înainte de contractare valoarea maximă a vitezei de download și de upload, precum și a vitezei minime garantate, acolo unde aceasta există (iar în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru).

Totodată, pe site-urile operatorilor telecom va trebui detaliată cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor pe care aceștia le furnizează, cu precizarea localităților unde există acoperire, prin suplimentarea informațiilor existente deja sub formă de hărți ce precizează acoperirea serviciilor, se mai arată în anunțul făcut de ANCOM.

În plus, atât operatorii de telefonie, cât și cei de internet și televiziune trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil și cu o denumire sugestivă, către contractul cadru și condițiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar și să păstreze online o arhivă cu contractele cadru și cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonați, transmite Autoritatea.