Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Media şi entertainment |
|

ANCOM a aprobat tarife de 1,4-2,3 lei pe an pe metru, pentru cablurile din canalizația subterană din municipiul Sibiu

ANCOM a comunicat Primăriei Municipiului Sibiu decizia prin care au fost aprobate condițiile tehnice și economice pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către Primăria Municipiului Sibiu (PMS), Decizia ANCOM nr. 862/2019 stabilind tarife de acces de la 1,4 la 2,3 lei pe an pe metru liniar, informează Media Expres.
08 sibiu shutterstock_335354102

Spre comparație, rețeaua NetCity din București are un tarif de închiriere a tuburilor de transport de aproximativ 4,13 lei pe metru linear pe an, calculat potrivit prețurilor anunțate pe site-ul net-city.ro, folosind un curs de 4,7 lei pentru un euro, iar municipiul Oradea un tarif plecând de la 2,5 lei pe metru linear pe an, pentru tuburile subterane, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local din 2016, notează Media Expres.

Primăria Municipiului Sibiu construiește canalizația subterană destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice atât din fonduri proprii, cât și din fonduri europene, condițiile tehnice și economice prin care se realizează accesul la această infrastructură fiind supuse aprobării ANCOM.

Potrivit Regulamentului de acces, infrastructura fizică subterană realizată va rămâne în proprietatea municipalității, iar accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice se va realiza în condițiile stabilite de către autoritatea locală și aprobate de ANCOM.

Primăria Municipiului Sibiu va acorda tuturor furnizorilor aceleași condiții de acces și utilizare a infrastructurii subterane. Accesul se va acorda la solicitarea furnizorilor, în urma unei analize și a planificării modului de ocupare a spațiului disponibil, urmărindu-se utilizarea optimă și judicioasă a spațiului din canalizație.

AUDIENȚELE TELEVIZIUNILOR DE FILME ȘI SERIALE – AUGUST 2019

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea accesului în infrastructura subterană de comunicații electronice, Primăria Municipiului Sibiu încheie cu furnizorii contracte de acces prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept, urmând ca aceștia să își instaleze rețelele publice de comunicații electronice sub supravegherea reprezentanților autorității publice locale.

Tarifele propuse de Primăria Municipiului Sibiu și aprobate de ANCOM sunt de 1,41 lei/an/metru linear pentru serviciul de închiriere a spațiului în canalizația de transport pentru instalarea unui cablu de fibră optică sau de cupru și 2,03 lei/an/ml pentru serviciul de închiriere a spațiului în canalizația de distribuție pentru instalarea unui cablu de fibră optică sau de cupru.

Tarifele se aplică în funcție de lungimea reală a cablurilor și/sau tubetelor care fac obiectul accesului, nu includ TVA și vor fi indexate anual cu rata inflației.

AUDIENȚELE TELEVIZIUNILOR LA NIVEL URBAN – AUGUST 2019

Primăria Municipiului Sibiu are obligația să publice, pe pagina de internet proprie, toate informațiile esențiale despre infrastructura fizică subterană de comunicații electronice (amplasarea, disponibilitatea spațiului în canalizație) și să actualizeze aceste informații ori de câte ori este nevoie.

În cazul respingerii cererii de acces, Primăria Municipiului Sibiu are obligația de a comunica solicitantului motivele obiective care au determinat luarea acestei decizii, într-un termen de 15 zile.

O altă obligație a autorității locale se referă la asigurarea continuității furnizării serviciilor de acces la infrastructura fizică, întreruperea furnizării serviciilor fiind acceptată doar în situații temeinic justificate.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investitților eficiente în infrastructura și a inovației.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii