FacebookTwitterLinkedIn

Prin această decizie, Autoritatea a clarificat condițiile de eliberare, modificare și prelungire a licenţei de emisie şi a licenţei de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, inclusiv a autorizației tehnice și a autorizației de asignare a frecvențelor.

Astfel, în cazul modificării licenței de emisie a unui furnizor ca urmare a modificării datelor de identificare ale acestuia, ANCOM va actualiza automat, în 15 zile, și autorizația tehnică a furnizorului. De asemenea, termenul de efectuare a verificărilor tehnice în vederea autorizării se va calcula de la data depunerii documentaţiei complete de către titular, iar termenul limită pentru depunerea solicitărilor de prelungire a termenului de valabilitate a licențelor de emisie va fi de 45 de zile calendaristice.

Prin acest proiect, autoritatea propune şi o nouă abordare legată de modificarea şi prelungirea drepturilor de utilizare, menită a fluidiza procesul de eliberare a acestor acte administrative.

Decizia va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data publicării.