FacebookTwitterLinkedIn

Amenda a fost decisă în urma unei campanii de măsurători desfășurată de autoritate, care a inclus 4.474 din cele 4.975 de drumuri pe care operatorul s-a obligat să le acopere în baza licenţei deţinute, respectiv 268 din cele 269 de oraşe asumate prin licenţă, potrivit ANCOM. Inspectorii Autorității au constatat că un număr de 1.785 de drumuri nu sunt acoperite în proporţia asumată prin licenţă, iar în 20 dintre localităţile măsurate acoperirea cu semnal radio este mai mică decât cea asumată de operator.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, nerespectarea de către operator a obligaţiilor de acoperire, potrivit licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii mobile, constituie contravenţie şi a fost sancţionată de ANCOM cu amendă în valoare de 300.000 lei.

Romtelecom a câştigat licenţa de utilizare a benzilor de frecvenţe 410-415/420-425 MHz în luna septembrie 2008, în urma unei licitaţii publice deschise de tip comparativ organizate de Autoritate.

Pe aceste frecvenţe pot fi oferite servicii de voce, servicii de transmisiuni de date la o viteză medie de transfer download de 128 Kb/s şi servicii specifice sistemelor PAMR (servicii de voce push to talk, servicii simultane de voce şi date, servicii de dispecerat, prioritizarea şi punerea în aşteptare automată a convorbirilor, convorbiri între componenţii unui grup definit, alocare dinamică în grupuri). Serviciile opţionale ce pot fi oferite sunt servicii de localizare, de pachete de date/IP, capabilitatea de a furniza servicii de reţele private virtuale (VPN) şi aplicaţii video.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.