FacebookTwitterLinkedIn

Anul acesta, pariul va fi în domeniul fotovoltaic, piața fiind încă la început. Consultanții Accace, unul dintre liderii din Europa Centrală și de Est în zona serviciilor de outsourcing și consultanță, explică mecanismele pe care guvernul le are la îndemână pentru a încuraja producerea de energie verde, și oferă companiilor un ghid de gestionare a certificatelor verzi în contabilitate. 

La fel ca restul statelor Europene, România urmărește creșterea procentului de energie produsă din surse regenerabile din totalul energiei produse în economie, ținta fiind de 38% pentru anul 2020.

Pentru a atinge acest obiectiv, guvernele pot implementa diverse sisteme de promovare care să încurajeze companiile să producă, respectiv să distribuie energie regenerabilă. România a optat pentru sistemul de cote obligatorii. Acesta este un mecanism de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile (energia verde) prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.

Legea 220/2008 menționează, însă, și alte variante. De pildă: ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligația de cumpărare a energiei din surse regenerabile.

Cum funcționează certificatele verzi:

Furnizorii sunt obligați să achiziționeze certificate verzi care să le acopere cota minimă obligatorie de energie regenerabilă în totalul energiei furnizate către consumatorii finali (cota este stabilită anual de ANRE), iar producătorii de energie verde primesc lunar certificate gratuite pentru energia produsă (alta decât cea necesara consumului propriu).

Certificatul verde este un document care atestă o cantitate de 1MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile, adică nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogas.

Numărul certificatelor gratuite pe care le primesc producătorii variază în funcție de tipul de sursă regenerabilă și de centrala folosită pentru generarea energiei. De exemplu, producătorii de energie eoliană primesc un certificat verde pentru 1MWh produs și livrat, în timp ce producătorii de energie solară primesc șase certificate pentru aceeași cantitate.

Certificatele verzi se tranzacționează pe piața contractelor bilaterale și pe piața centralizată, organizată de Operatorul Pieței de Certificate verzi (Operatorul Pietei de Certificate verzi)

Având în vedere că prețul certificatelor verzi se reflectă în prețul pentru consumatorul final, până în anul 2025 acesta poate oscila în intervalul 27 – 55 de euro/certificat. Valorile minime și maxime sunt indexate anual de ANRE.

Conform legii, certificatele verzi au o durată determinată de valabilitate de 6 luni. Furnizorii și producătorii care nu îndeplinesc cota anuală obligatorie sunt amendați de Autoritatea Fondului pentru Mediu cu 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat.

Cum se gestionează certificatele verzi în contabilitate

„Până în luna august 2012, certificatele verzi nu erau reglementate concret în legislația contabilă, fapt pentru care contabilii puteau întâmpina dificultăți în relația cu autoritățile fiscale atunci când se discuta de taxarea veniturilor generate de înregistrarea lor la producătorii de energie regenerabilă, dificultăți care porneau de la interpretări diferite ale tratamentului contabil care se putea aplica cetificatelor verzi”, explică Ramona Sandu Accounting Manager în cadrul Accace.

Începând cu luna august 2012 Ordinul 3055/2009 aduce clarificări asupra tratamentului contabil aplicabil certificatelor verzi, după cum urmează:

Producătorii de energie verde

•             înregistrează certificatele primite în contul 508 – „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate” analitic distinct, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 «Venituri înregistrate în avans» analitic distinct) la valoarea de tranzacționare publicată de OPCOM în ziua primirii.

•             recunosc veniturile înregistrate în avans ca venituri financiare în contul 768 «Alte venituri financiare» în momentul vânzării certificatelor verzi deținute, concomitent cu recunoașterea chetuielilor sau veniturilor din vânzarea certificatelor.

Furnizorii și producătorii obligați să achiționeze certificate verzi

•             la achiziție înregistrează contravaloarea certificatelor verzi în contul 652 «Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător» sau în contul  471 «Cheltuieli înregistrate în avans» dacă achiziționează certificate înainte de perioada în care aveau această obligație legală

•             În situaţia în care alte entităţi achiziţionează certificate verzi în scopul realizării de profit pe termen scurt, în condiţiile prevăzute de legislaţie, certificatele verzi sunt asimilate investiţiilor pe termen scurt, fiind înregistrate în contul 508

•             La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi se evaluează la valoarea de tranzacţionare publicată de operatorul pieţei de energie electrică pentru ultima tranzacţie.

•             Certificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru că nu au fost utilizate în perioada de valabilitate, se evidenţiază pe seama cheltuielilor perioadei (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»).

„Pentru o prezentare fidelă a activității unei companii care tranzacționează certificate verzi, un contabil trebuie să consulte și să înțeleagă nu doar Ordinul 3055/2009 și legislația fiscală, ci și site-urile OPCOM și ANRE, care oferă informații utile nu doar specialiștilor în energie, ci și contabililor”, conchide consultantul Accace.