FacebookTwitterLinkedIn

Priorităţile şi soluţiile identificate de grupul comun de lucru, ce a reunit experţi fiscali şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, au fost fundamentate pe principiul modernizării sistemului fiscal în beneficiul creşterii competitivităţii economice a României, anunță AmCham.

În viziunea celor două instituții, prioritățile strategice care trebuie să se regăsească în legislaţia fiscală sunt:

  • Menţinerea cotei unice de impozitare actuale, atât pentru companii, cât şi pentru persoane fizice, ca un element competitiv esenţial pentru România.
  • Relaxarea sistemului de contribuţii pentru asigurările sociale, prin reducerea cotelor de contribuţii sociale şi extinderea plafonării bazei de calcul a acestora, concomitent cu crearea unui mecanism fiscal corelat în privinţa impozitului pe profit, impozitului pe venit şi a contribuţiilor de asigurări sociale. 
  • Reformarea ANAF, în condiţiile asigurării unei asistenţe a contribuabililor care să fie eficientă, consistentă, consecventă şi promptă în contextul implementării proiectului iniţiat de Banca Mondială. 
  • Dezvoltarea unei legislaţii moderne privind holdingurile, menite să contribuie la creşterea atractivităţii României pentru investitori, precum şi dezvoltarea unui cadru legislativ modern care să permită consolidarea rezultatelor societăţilor comerciale române din acelaşi grup la calculul impozitului pe profit.
  • Modernizarea, simplificarea şi corelarea legislatiei fiscale în scopul reducerii barierelor birocratice, eliminării neconcordanţelor legislative, de interpretare şi practică fiscală, al aplicării consistente a principiilor prevalenţei fondului asupra formei, tratamentului egal şi transparenţei.
  • Consolidarea şi extinderea stimulentelor fiscale pentru activităţi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care conduc la crearea de locuri de muncă şi menţinerea informaticienilor în Romania, activităţi de cercetare-dezvoltare, înfiinţarea de societăţi comerciale de către tinerii întreprinzători, scheme de ajutor de stat şi altele similare în funcţie de strategia de creştere economică şi priorităţile naţionale pe arii de competitivitate.
  • Reducerea impozitului local pe clădiri şi simplificarea mecanismului de stabilire, administrare şi plată a impozitului în cazul persoanelor juridice.

AmCham România este o asociaţie profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane si care reuneşte în prezent 350 de companii americane, internaţionale şi locale.