FacebookTwitterLinkedIn

Articolul II al Ordonanţei reprezintă o derogare de la principiul cotei unice de impozitare, generând un precedent periculos, afectând stabilitatea fiscală asumată public de guvern în sensul menţinerii cotei unice de impozitare de 16%, atât în cazul impozitului pe profit, cât şi cel al impozitului pe venit, susţine sursa citată.

Totodată, prevederile ordonanţei sunt de natură să încalce principiul neutralităţii şi echităţii fiscale prin impozitarea diferenţiată a unor categorii de angajaţi, iar lipsa de claritate în formularea textului generează îngrijorare în mediul privat, măsurile anunţate nefiind explicit limitate la persoanele angajate în companiile de stat, arată AmCham România.

 Mai mult, absenţa unui studiu de impact al măsurilor cu caracter fiscal introduse de Ordonanţă face dificilă estimarea efectelor produse de Ordonanţă asupra mediului de afaceri şi economic în general. Adoptarea acestor modificări nu a fost precedată de consultări publice efective.

,,AmCham România salută eforturile guvernamentale de eliminare a derapajelor permise de cadrul legislativ existent şi reiterează nevoia ca astfel de demersuri să fie iniţiate şi derulate în consultare cu mediul privat şi cu toate părţile implicate pentru a asigura consecvenţa şi claritatea modificărilor propuse, fară a aduce atingere principiilor fundamentale de stabilitate şi transparenţă”, mai transmite instituţia.

AmCham România reprezintă peste 300 de membri – companii americane, internaţionale şi locale, cu investiţii totale de peste 10 miliarde dolari şi mai mult de 200.000 de locuri de muncă create.

Guvernul a decis, prin derogare de la Codul Fiscal, să stabilească o cotă de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru “în consilii de administraţie şi consilii de conducere”, transmite Mediafax.