FacebookTwitterLinkedIn

Acționarii Patria Bank au aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor majorarea capitalului social cu suma de maxim 19.730.000 lei, de la 311.533.057,50 lei la maxim 331.263.057,50 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de maxim 197.300.000 noi acțiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea capitalului se va efectua prin: i) conversia, în limita sumei de 14.925.000 lei (reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro la un curs estimat de 4,9750 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a împrumutului subordonat acordat Băncii de EEAF Financial Services BV la data 18.12.2018, și prin ii) aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai Băncii, înregistrați în registrul acționarilor Băncii la Data de Înregistrare.

În plus, acționarii au decis si aprobarea utilizării prin transfer la Rezultatul reportat a Rezervei generale pentru riscul de credit în sumă de 3.425.628,60 lei și a Rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale în sumă de 11.875.181,87 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor istorice înregistrate în sold la data de 31.12.2020, aferente exercițiului financiar 2017 și respectiv 2018, care includ pierderi din credite și din elemente ce constituie active purtătoare de riscuri specifice activității bancare și care exced soldul rezervelor pentru riscuri bancare în valoare de 15.300.810,47 lei.

Patria Bank este listată pe piața principală a Bursei de Valori București și are o capitalizare de 3,1 miliarde de lei.