FacebookTwitterLinkedIn

În contextul scăderii cererii de energie electrică, ca urmare a economiei stagnante, companiile se confruntă cu o decizie dură: reducerea costurilor sau asumarea consecinţelor. Mai mult decât atât, veniturile scăzute nu opresc nevoia de investiţii. Odată cu deteriorarea infrastructurii şi dezvoltarea noilor tehnologii, investiţiile sunt necesare astăzi mai mult ca oricând. Între timp, cheltuielile de funcţionare escaladează. Cât timp veniturile nu vor creşte, costurile trebuie scăzute, altfel câştigurile vor fi sacrificate. Este necesară o schimbare sistemică. Modelul de funcţionare a serviciilor de suport trebuie să fie restructurat.

Reducerea costurilor cu serviciile de suport constituie un bun început. În multe cazuri, costurile serviciilor comune pentru funcţii precum financiar, contabilitate, IT, aprovizionare, juridic şi resurse umane cresc de două-trei ori mai repede decât cheltuielile de operare şi întreţinere din unităţile de lucru. Mai mult, aceste creşteri de costuri au tendinţa de a limita valoarea investiţiilor de capital foarte necesare, cum ar fi înlocuirea infrastructurii.

În sectorul energiei şi utilităţilor, costurile serviciilor de suport din cadrul companiilor de servicii au fost în mod tradiţional alocate între liniile de activitate într-o manieră nediferenţiată, ceea ce a condus la o lipsă de transparenţă între costurile generale şi administrative (G&A) şi costurile produselor finale. Acest lucru înseamnă costuri de servicii dificil de previzionat şi greu de controlat. Dorind o schimbare fundamentală, multe companii de energie sunt interesate de alocări mai adaptate, care reflectă mai bine nevoile fiecărei afaceri şi oportunităţile de profit.

„Este timpul ca atât companiile de energie şi utilităţi, cât şi organizaţiile lor de servicii comune să se angajeze în discuţii serioase privind modelele lor de funcţionare. Firmele de utilităţi ar trebui să arunce o nouă privire asupra cheltuielilor operaţionale şi de de capital, având în perspectivă reducerea semnificativă şi durabilă a costurilor. Dar, cel mai important, optimizarea costurilor trebuie încorporată în cultura organizaţiei. Locul cel mai bun pentru a începe această abordare este în cadrul companilor de servicii, acolo unde costurile cresc cel mai rapid”, susține Saulius Adomaitis, Advisory Leader, Ernst & Young România.

Companiile de utilităţi ar trebui să se concentreze pe reducerea costurilor la nivelul tuturor serviciilor de suport din cadrul companiei de servicii. Este esenţial ca ajustarea să vină de la top management – conducerea trebuie să stabilească obiective adecvate şi să le urmărească executarea.

Companiile de servicii trebuie să elaboreze răspunsuri durabile la provocările de costuri pe termen lung, punând în aplicare schimbări la nivel structural pentru a reduce baza costurilor. Acest lucru necesită o înţelegere sistematică a costurilor la un nivel avansat de granulaţie, precum şi o abordare disciplinată pentru a gestiona mai eficient cheltuielile.

Iată cele 4 modalităţi de a avansa spre un model de ultimă generaţie a serviciilor de suport

•             Segmentarea costurilor companiei de servicii. Companiile performante îşi aliniază costurile din companiile de servicii la segmentele de business şi la profituri. Ca parte a acestei schimbări fundamentale, companiile îşi evaluează modul de alocare a costurilor cu serviciile comune şi le reduc pe cele pe care nu şi le pot permite.

•             Îmbunătăţirea transparenţei între costurile produsului şi costurile generale şi administrative (G&A). Companiile de servicii oportunitatea de a-şi analiza şi înţelege costurile la nivel de unitate de produs (de exemplu, pe client, kilowatt-oră, megawatt-oră, megawaţi de capacitate). Companiile ar trebui să fie capabile să urmăreasca costurile cu serviciile lor până la consumatorul final.

•             Adoptarea ideii de externalizare. Companiile de servicii ar trebui să evalueze îndeaproape fiecare funcţie, deoarece multe funcţii interne pot fi efectuate mai eficient şi mai puţin costisitor de către furnizori terţi. Piaţa pentru diverse funcţii, precum cea de salarizare sau cea a sistemelor informatice pentru resurse umane, este matură, iar soluţiile sunt dovedite din punct de vedere al eficienţei.

•             Revitalizarea structurii organizaţionale. O modalitate de abordare este de a reproiecta structura de conducere, astfel încât angajaţii valoroşi să avanseze spre poziţiile de top – o structură de tipul “up or out”, cu mai puţine niveluri şi arii mai largi de control pentru a se asigura că posturile de management atrag cel mai înalt nivel de competenţă.