FacebookTwitterLinkedIn

În aproape 9 luni de când Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar funcționează, numărul cererilor conforme a ajuns la 200. Dintre acestea, 27 de dosare au fost finalizate și alte 3 hotărâri sunt în redactare, cu 10 mai multe decât acum o lună, 40 de solicitări sunt în faza de filtru, și alte 40 sunt deja dosare în diverse stadii de soluționare. În plus, Centrul a primit 212 de cereri neconforme, care nu pot fi gestionate de această entitate.

CSALB soluţionează disputele dintre consumatori și bănci sau IFN-uri, astfel încât să nu se ajungă în instanță. Acesta dispune de 12 conciliatori dintre care unii au experiență juridică și alții financiar-bancară.

Toate cheltuielile pentru un dosar sunt de aproape 1.000 de lei, dar procedurile derulate prin CSALB sunt gratuite pentru consumatori, centrul fiind finanțat de bănci.

Perioada de soluționare a diferendelor este de maximum 90 de zile, însă în practică perioada medie de soluționare a unui litigiu a fost de 40 de zile.

De exemplu, într-un litigiu soluționat luna aceasta, în urma negocierilor, banca i-a convertit unui consumator creditul din franci elveţieni în lei la data semnarii actului adiţional și i-a redus aproximativ 15.000 de franci elveţieni din sold. Rezultatul a fost reducerea ratei lunare la aproape o treime, de la 1.300 de lei la 480 de lei, până la rambursarea integrală a împrumutului. De asemenea, a fost introdusă în contractul de credit o clauză conform căreia, dacă apar noi dispoziții legale privitoare la conversia creditelor acordate în franci elveţieni, acestea se vor aplica contractului.

În alt caz, s-a semnat o tranzacție prin care banca a renunțat la executarea silită (ce avea ca obiect recuperarea creanței rezultate din contractul de credit) și la orice pretenție ar avea împotriva consumatoarei. În total, a fost vorba de aproximativ 4.500 de euro.

Cât privește cererile clasate, acestea au urcat la 120%, din cauză că unii consumatori, după ce depun cererea de soluționare amiabilă, nu mai transmit către CSALB și celelalte documente necesare soluționării, în termenul de 90 de zile. Deși băncile și IFN-urile încep să aibă încredere tot mai mare în soluționarea amiabilă, încă există o anumită reticență din partea lor, au menționat reprezentanții Centrului. Astfel, 80% dintre cereri sunt clasate ca urmare a refuzului comercianților de soluționare prin procedurile SAL, pentru următoarele motive:

  • Există deja un proces de soluționare a cererii depuse de client la bancă, conform procedurilor interne ale băncii respective;

  • Există sentințe definitive pronunțate de instanțele de judecată, pe aceleași solicitări pe care consumatorul le-a prezentat CSALB;

  • Creanța nu mai aparține băncii;

  • Banca are deja un litigiu în instanță cu respectivul client;

  • Banca a făcut mai multe oferte, dar toate au fost refuzate de consumator (anterior sesizării de către consumator a CSALB).

Astfel, CSALB întâmpină următoarele dificultăți:

  • Reticența comercianților de a participa la procedurile SAL;

  • Consumatorii nu înțeleg că soluționarea e condiționată de acceptul comerciantului, indiferent de procedură (participarea ambelor părți la procedură fiind voluntară, iar nu obligatorie);

  • Gradul (încă) redus de conștientizare a misiunii CSALB;

  • Nerespectarea termenelor care conduce la întârzieri în soluționarea dosarelor/clasarea cererilor;

  • Reticența consumatorilor față de posibilitatea de soluționare a cererilor lor în cadrul CSALB.

CSALB este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți. Acest ordin a transpus la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.